Články

10.03.2010

Zasílání reportů e-mailem využijeme pro předání analytických dat o webu v rámci týmu či společnosti.

17.02.2010

Předem je potřeba říci, že vyhodnocování výsledků hledání jednotlivých vyhledávačů je do jisté míry odlišné a samozřejmě se neustále vyvíjí. Proto se pokusíme nastínit základní techniky SEO, které jsou obecné a měly by ve většině vyhledávačů mít pozitivní dopad.

01.06.2009

Dříve panovalo přesvědčení, že: „Pokud uděláte lepší pastičku na myši, zákazníci si cestu k Vám sami vyšlapou.“

18.02.2009

Smyslově-morální účinek barev, J. W. von Goethe: V podvědomí většiny lidí Goethe žije jako básník a především jako tvůrce Fausta.

11.02.2009

Přestože se individuální vnímání jednotlivých barev a jejich odstínů u jednotlivých lidí velmi odlišují, při empirických výzkumech preferencí barev docházejí vědci k výsledkům, které mají obecnou platnost. Podle Maxe Lüschera (1969), který nejvíce rozpracoval významy barev, jsou jejich obecné významy, platné pro většinu populace.

04.02.2009

Už anglický vědec Sir Isaac Newton ve svém zkoumání v roce 1666 objevil fenomén, ve kterém když světlo projde přes skleněný hranol, tento pouhý bezbarvý paprsek, který jinak nevidíme, se rozdělí do všech nám známých viditelných barev.