Rizeni projektu chytre a komplexne - Asset Display Page

Řízení projektů chytře a komplexně

Apr 23, 2019 9:09:00 AM

Mnohé organizace i komerční firmy se potýkají s problémy při řízení projektů. Příčinou přitom nemusí být jen nedostatek odborných znalostí a zkušeností, ale objektivně také rostoucí složitost projektů a neustále sílící tlak na flexibilitu a pružnost. Výsledkem těchto trendů jsou i změny v samotných způsobech realizace projektů – jedním ze základních předpokladů úspěchu se tak stává například kvalitní spolupráce napříč jednotlivými týmy. A i když informační technologie mají někdy pověst nic neřešícího všeléku, pravdou zůstává, že právě moderní IT může s projektovým managementem výrazně pomoci. Nicméně jedním dechem dojme, že nikdy ne samo o sobě.

 

Softwarových řešení je v případě projektového řízení i všech souvisejících oblastí – včetně podpory budování znalostní báze či zajištění jednotného místa pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem – k výběru široká škála. Samozřejmě platí, že kvalita je velmi různorodá a lze najít systémy, kterým je nejlepší se zdaleka vyhnout. Popis výběru ideální varianty by vydal na mnoho samostatných článků, pojďme si proto jednotlivé souvislosti v kostce popsat na portfoliu firmy, která v tomto segmentu patří mezi uznávané hráče a které nechybí ani rozsáhlá komunita: společnost Atlassian.

Pro toho? Nebo pro toho?

Každého na začátku napadne, že softwarová řešení jsou určitě fajn, ale pro jakou firmu jsou vlastně vhodná? Požadavky jednotlivých vertikál se přece liší a nejde vymyslet řešení, které by uspokojilo mnohdy tak moc nesourodé potřeby. Jiná přání mají u projektového řízení nemocnice, jiné tradiční výrobní společnosti. A co víc, značné odlišnosti jsou přece i v rámci jednotlivých firem působících v totožném oboru. Jistě, to vše je pravda – jenže současně je to také zbytečně svazující omyl, protože podstata je vždy veskrze stejná. Tedy zjednodušit si práci a zkvalitnit poskytované služby.

 

Produkty společnosti Atlassian jsou plně přizpůsobitelné a dostatečně škálovatelné tak, aby mohly pomoci s procesním řešením libovolné firemní činnosti. Jedinou podmínkou je správně provedená implementace, která je výsledkem opravdového porozumění skutečným potřebám zákazníka. Taková implementace nemusí znamenat nulový zásah do stávajících procesů, ale vždy musí zohlednit očekávaný cílový stav. Aby navíc nedošlo k omylu: očekávání zákazníka a ideální možnosti doporučené dodavatelem nemusí být vždy totéž. Tradiční škatulkování tak nemá v případě produktů Atlassian žádný smysl, protože jednotlivá řešení lze aplikovat na různorodé firemní procesy – dokonce i na takové, které dodavatele ani zákazníka v rámci implementace nenapadnou nebo dokonce ještě neexistují. Bez ohledu na obor jsou jednotlivé produkty použitelné jak samostatně, tak i v rámci komplexního integrovaného řešení.

Typ zákazníka: vývoj software

Přes veškerou univerzálnost a přizpůsobitelnost jsou produkty společnosti Atlassian historicky spojené s vývojáři software, kterým i dnes nabízí nejširší funkcionalitu a možnosti. Jedním z hlavních stavebních kamenů je Confluence – úložiště všech sdílených informací, které umožňuje zaznamenat a pochytit libovolné potřeby vývojového týmu. Od zápisů ze schůzek přes soupis požadavků až po provoz znalostní báze. Na základě sebraných požadavků lze vytvářet a plánovat konkrétní úkoly včetně stanovení priorit – z Confluence se vytvoří seznam pro další populární řešení této značky, Jira Software (to lze navíc plně propojit se všemi využívanými vývojářskými nástroji).

 

Podle konkrétní implementace je možné vývojářská workflow plně přizpůsobit všem očekávaným krokům od analýzy problému přes samotný vývoj až po testování a nasazení do produkce – „na své si tak přijdou“ také nástroje jako Bitbucket pro práci s GIT repozitáři nebo Bamboo pro průběžnou integraci, který má mj. na starosti automatizaci sestavování nových verzí, ať už pro vývojové nebo testovací prostředí nebo přímo do produkce. Informace o jednotlivých vydáních a dokumentace jsou opět záležitostí Confluence a o následnou podporu či přebírání informací o chybách se může postarat Jira Service Desk.

A co ostatní?

Vývoj software je sice pro Atlassian typickou oblastí, nicméně určitě ne jedinou. Mezi zákazníky této firmy patří i klienti orientovaní na poskytování služeb – tedy například banky, operátoři či doručovací společnosti. Zde je obvykle základem již zmíněný Jira Service Desk, který má na starosti drtivou většinu kroků procesů souvisejících s komunikací se zákazníky a interními týmy. Vše začíná na úrovni jednotného příjmu požadavků, které lze zadávat prostřednictvím přívětivého uživatelského rozhraní, elektronické pošty nebo během telefonního hovoru se zákazníkem. Jira Service Desk dále umožňuje i sledování požadavků zákazníky nebo práci operátorů ve frontách úloh kategorizovaných dle parametrů příslušné SLA smlouvy. Do hry opět vstupuje i Confluence, které díky propojení s Jira Service Desk podporuje vyhledávání odpovídajících postupů ve znalostní bázi a umožňuje, aby si problém vyřešil sám koncový uživatel. Navíc nechybí ani podpora případné eskalace řešení dovnitř firmy, a to díky řešení Jira Software.

 

Produkty společnosti Atlassian jsou vhodné pro jakéhokoli zákazníka, který chce svůj project management posunout na úroveň zajišťující jednoznačné konkurenční výhody. Ať již jde o zavedení metodiky ITIL, řízení schvalovacích workflow, řízení vztahů se zákazníky nebo třeba ad-hoc provozní i analytický reporting (pro manažerské přehledy je k dispozici rozšíření eazyBI). V každém případě je portfolio značky Atlassian dostatečně lukrativní pro všechny typy firem – svědčí o tom i rozsáhlý seznam vybraných referencí, který je včetně kategorizace na jednotlivá odvětví k dispozici na webu společnosti.

 

  • Portfolio společnosti Atlassian je velmi rozsáhlé a v článku zmíněné produkty představují jen část z nabízených řešení.
  • Na kvalitu produktů značky Atlassian se spoléhá i přední hudební služba Spotify, která využívá Jira Service Desk integrovaný s Confluence. Před nasazením tohoto řešení (rok 2014) zasílali zaměstnanci všechny IT požadavky elektronickou poštou do jedné schránky – a ve chvíli, kdy se počet všech požadavků začal pohybovat v řádu tisíců, rozhodl se management pro změnu. Dnes je přesně zatříděno 100 procent požadavků a osminásobně se zvýšil počet příspěvků ve znalostní bázi, která umožňuje vyřešit mnohé problémy bez spolupráce s podporou.
  • Jednou ze společností, které implementuje řešení Atlassian, je například Onlio. Ta je zároveň dlouholetým partnerem Atlassianu na českém a slovenském trhu.

 

Autor: Martin Cvrček

Zpět