Články

15.04.2013

Onlio je největším Atlassian Expert Partnerem pro Českou a Slovenskou republiku a současně jako jediné v regionu s unikátní kompetencí Enterprise Partner.

30.06.2012

Systémy pro management elektronických dokumentů jsou v posledních letech všeobecně uznávanou potřebou pro všechny organizace, které hledají systémové řešení správy dokumentů.

25.05.2012

Pro naprostou většinu podniků je v současné době nezbytné zvyšovat kvalitu a efektivitu při současném snižování nákladů.

20.10.2011

Etický kodex sociální sítě definuje pravidla komunikace v sociálních médiích, jejichž dodržování je dobrovolné, ale pro úspěšnou obchodní komunikaci, jsou považovány za závazné.

11.08.2010

Pojďme se podívat na jednoduchý proces vytváření např. software v IT firmě.

23.04.2010

Vzhledem k tomu, že v dnešní době už nestačí nebo je nákladnější klasická forma reklamy, kterou zpravidla reprezentuje pasivní komunikace (medium sděluje komerční sdělení cílové skupině, ovšem cílová skupina může informaci tak maximálně vstřebat a málokdy ji šíří dále), musíme najít nové formy předávání sdělení.