Kdyz software opravdu pomaha - Asset Display Page

Když software opravdu pomáhá

15.5.2019 8:48:00

Žijeme v období dynamického rozvoje, kde až neuvěřitelně rychlým tempem dochází ke změnám zažitých pořádků. A aby mohly firmy na tento vývoj reagovat a nabízet odpovídající produkty i služby při zachování vysoké míry konkurence, neobejdou se bez moderních informačních technologií. Vypadá to jako klišé, ale digitální éra je tu. V pár odstavcích samozřejmě nelze problematiku podnikových informačních architektur rozepsat do nejmenších detailů – zkusme se proto zaměřit na možné přínosy softwarových řešení z oblasti projektového řízení a spolupráce, za kterými stojí jedna z předních softwarových značek, společnost Atlassian.

 

Atlassian má ve svém portfoliu řadu plně škálovatelných řešení, z pohledu podnikové informatiky jde zejména o skupinu produktů pro projektové řízení včetně plánování, sledování plnění a poskytování podpory a pro podporu spolupráce.

Snadno, rychle, efektivně

V prvním případě jde o rodinu produktů Jira, kam patří zejména Jira Software pro pokročilou podporu projektového řízení interních i externích projektů. Díky tomuto řešení může být projektové řízení vysoce efektivní, vedle tradičních funkcionalit nechybí ani sledování kapacit či podchycení komunikace spojené s projekty. Vedoucí projektů i jejich nadřízení mají k dispozici podrobný reporting, a to včetně výstupů o aktuálním stavu prací či výkonu konkrétních týmů v kontextu projektu i dílčích úkolů. Vše je navíc velmi snadno použitelné, a to již od samého začátku projektu. Obrovskou výhodou jsou přizpůsobitelná workflow, pomocí kterých si každá organizace může upravit procesy spojené s projektovým řízením přesně dle individuálních požadavků.

 

Nově mezi produkty Jira patří Jira Ops (pouze jako cloud-only, aktuálně zdarma), které umožňuje vytvořit a provozovat jednotné místo pro evidenci, reakci, řešení a učení se z jednotlivých incidentů. Firmy mají k dispozici nejen podrobné informace o stavu řešení incidentů, ale také o jejich dopadech a časové ose klíčových událostí.

 

Kompletně oblast ITSM řeší Jira Service Desk, který představuje jednotné místo pro komunikaci mezi poskytovatelem služby a uživateli včetně samoobslužného ovládání, automatizace či podpory plnění SLA smluv, podpory ITIL procesů a vytváření sestav CSAT.

Souhra alá Atlassian

Stejně jako efektivní projektové řízení je důležitá i podpora spolupráce. V případě společnosti Atlassian je k dispozici zejména řešení Confluence. Díky tomuto software pro spolupráci na obsahu mohou týmy z jednotného místa vytvářet i sdílet všechny potřebné materiály a podpořit ještě rychlejší realizaci projektů. Nejde jen o pouhé sdílení dokumentů, ale i o znalostní bázi, která zajišťuje dostupnost správného obsahu ve správný okamžik.

 

Ve firemním prostředí je důležité pokrýt procesy jako celek a právě v ten okamžik vstupuje do hry integrace výše uvedených produktů. Mezi přínosy integrace patří například jednotné místo pro organizaci projektů, práce i dokumentů, lepší informovanost týmů o aktivitách v Jira Software propojených do kalendářů, úkolů a událostí v Confluence, přehlednější definování rozsahu a cílů projektu nebo ještě dokonalejší zacílení dokumentace dle jednotlivých řešených oblastí. Za pozornost stojí i přínosy z pohledu definování a úprav reportů, které lze díky funkcím Confluence jednoduše upravit do snadno pochopitelných výstupů. V rámci editace jakéhokoli sdíleného dokumentu je možné vytvářet vstupy pro Jira Software a naopak Confluence využít pro spolupráci nad projektovou dokumentací. Ve své podstatě jsou přitom všechny tyto přínosy jen pomyslnou třešinkou na dortu, reálných výhod je mnohem víc.

 

Moderní software je dnes relativně komplikovanou záležitostí a je proto vhodné spolehnout se v implementačních, integrační či dodatečných vývojových službách na specializované odborníky. V případě produktů společnosti Atlassian například na jejího největšího českého partnera, firmu Onlio. Díky rozsáhlým zkušenostem dokáže připravit řešení na míru tak, aby maximálně pokrývalo všechny požadavky zákazníka.

 

Autor: Martin Cvrček, absolvoval ZČU FAV, obor kybernetika. V současné době pracuje ve společnosti Onlio jako Atlassian konzultant převážně pro řešení postavené nad JIRA a Confluence v enterprise prostředí.

Zpět