DevOps nejen z pohledu projektoveho - Asset Display Page

DevOps nejen z pohledu projektového

May 22, 2019 8:54:00 AM

Život je stále rychlejší a často se stane, že požadavky dneška zítra neplatí. Nebo alespoň ne v té podobě, jak byly definovány. Navíc na přesné popsání chtěného nebývá v hektické době dostatek času. Jde o problémy běžné napříč různými typy projektů, a byť většině čtenářů bude jistě blízká problematika tvorby software, nejsou následující odstavce jen o informačních technologiích.

 

Minulost přinesla mnoho metodik orientovaných na samotnou realizaci projektů. Tradiční přístupy ale jen někdy pokrývaly TO PODSTATNÉ za hranicemi projektu, ať již šlo o propojení s okolím nebo třeba o zajištění běžných provozních záležitostí. Budoucnost je v metodikách, které zohledňují úzkou spolupráci jednotlivých týmů a v případě firemních prostředí umožňují vnímat podnikovou informační architekturu jako celek. A naplňují tak podstatu tzv. DevOps (z Development – Operations) přístupu. Dříve vývojové a provozní týmy pracovaly odděleně a výsledkem bylo obtížné řešení problémů i další vývoj, a tedy i nízká efektivita. Obě strany sice vynakládaly maximální úsilí na dosažení co nejlepších výstupů, jenže v důsledku vzájemné uzavřenosti mnohdy ani dobrá vůle nestačila.

 

Principy DevOps, a to z pohledu projektového řízení, vývoje i provozu, nejsou o konkrétních lidech. Ve skutečnosti jde o spolupráci, maximální automatizaci jednotlivých činností a také o vůli neustále se zlepšovat. Cílem je nejen rychlejší vývoj, zpřístupňování nových verzí a zjišťování i oprava chyb, ale celkově také lepší odladění rychle za sebou jdoucích verzí a pružnější uspokojování měnících se potřeb zákazníků. Jednou z výhod je i možnost zkoušení nových technologií a objevování nových způsobů řešení.

 

V praxi jsou ale kvalitní softwarové nástroje nezbytné. Na trhu se v této oblasti pohybuje řada významných hráčů orientovaných na tradiční uzavřené modely i na open source. Jedním z lídrů je společnost Atlassian známá například nástrojem pro evidenci chyb a problémů JIRA, řešením pro git repositář Bitbucket nebo platformou pro automatickou kontrolu zdrojového kódu Fisheye. Atlassian má řadu partnerů a předním z nich je česká společnost Onlio.

Kontinuálně? Kontinuálně a společně!

S DevOps velmi úzce souvisí tzv. kontinuální dodávání, jehož smyslem je zvýšení schopnosti reagovat a zpřístupnit zákazníkovi požadované a dostatečně otestované změny v co nejkratším možném čase. Jinými slovy, projekt – v uvažovaném kontextu softwarové řešení – je vždy připravený k dodání zákazníkovi.

 

Nástroje pro podporu kontinuálního dodávání (a tedy i pro podporu oblastí jako kontinuální integrace a testování) má ve své nabídce i společnost Atlassian. Jde například o velmi oblíbenou platformu Bamboo, která se může pochlubit podporou libovolného programovacího jazyka, všech typů nasazení nebo třeba okamžitých oprav pomocí tzv. vyhrazených agentů (to je důležité zejména pro opravy kritických chyb). Za vyzdvihnutí v případě Bamboo stojí také spolupráce s dalšími produkty včetně Bitbucket a Jira.

 

Důležitou součástí moderních přístupů je maximální podpora sdílení. Nejde přitom o sdílení v „hrubé“ podobě, tedy samotných technologií, nástrojů či dat, ale jejich využívání k efektivnímu sdílení znalostí a všech informací potřebných k úspěšnému zvládnutí projektu. Podstatné také je, aby nešlo o sdílení na vyžádání – k mnoha informacím a znalostem se nedostaneme, protože o jejich existenci prostě nevíme. A hledáme si pak další vlastní cesty.

 

V pojetí DevOps jde tedy o sdílení napříč všemi zúčastněnými týmy a projektový management by měl udělat vše pro maximální otevřenost. Z pohledu konkrétního software lze uvažovat o jednodušších řešeních stylu webového úložiště, tak i o specializovaných nástrojích pro spolupráci, jako je například Confluence. Mimochodem, právě Confluence je produktem, který představuje jedno centrální místo pro organizaci práce i pro sdílení informací.

Trendem jsou analýzy a vyhodnocování

Projektové řízení je náročnou disciplínou a v agilním světě to platí dvojnásob. Je tedy pochopitelné, že i zde se stále více začínají uplatňovat prvky analytického zpracování. Cílem je získat maximum podkladů a informací užitečných pro průběžné vyhodnocování, pro zjišťování příčin problémů a neúspěchů, pro nalezení nejslabších článků celého procesu, posuzování emocí na pracovišti apod. V podstatě se dostáváme do principů business inteligence vztažených na úroveň projektů a jednotlivých týmů.

 

Otázkou zůstává, jak v případě projektového řízení poroste vliv umělé inteligence. Pravděpodobně bude menší, než v jiných odvětvích – základem úspěchu bude i nadále správné pochopení požadavků a uchopení projektu jako celku včetně místy nezbytné míry improvizace. A poptávka po kvalitních projektových manažerech tak spíše poroste.

 

Bez ohledu na použité technologie či nástroje platí i v projektovém řízení řada doporučení, které se vyplatí dodržovat zejména v případě větších projektů. Za všechny lze uvést definování společných cílů, určení odpovědnosti jednotlivých týmů, využívání prvků pozitivní motivace a vytvoření pozitivní týmové atmosféry. A také podpora kreativity a tvůrčí svobody, samozřejmě při zachování důrazu na dosažení očekávaných výsledků. Ale o tom zase někdy příště.

 

Autor: Martin Cvrček


Společnost Onlio všechny tyto moderní prvky při řízení projektů využívá, je předním evropským partnerem Atlassian, Liferay a vyvíjí vlastní DMS řešení. Pokud se zajímáte o perspektivní práci v úspěšné a rostoucí společnosti se zajímavým ohodnocením, pak se podívejte na onlio.com/kariera


Zpět