Web? Portal! - Asset Display Page

Web? Portál!

Feb 21, 2019 9:27:00 AM

Portál. Slovo, které již slyšeli snad všichni uživatelé internetu, ale současně také pojem, který má širokou škálu výkladů. A vlastně téměř nikdo jej neumí přesně definovat. Centrální místo pro zobrazení oborových informací? Firemní nástěnka nebo snad úřední deska? Webový rozcestník pro přístup k intranetovým aplikacím? Extranet pro partnery?

 

Vše z toho je pravda a s mírnou nadsázkou lze za portál považovat cokoli, co provozovatel považuje ve webovém světě za důležité. A to něco bychom proto neměli označovat za „pouhý web“. Portály dnes pokrývají různorodá internetová řešení včetně informačních a obchodních portálů pro širokou veřejnost, firemní portály pro interní uživatele i specializované aplikace včetně řešení pro optimalizaci procesů napříč organizací.

Osamocený málokdy

Moderní portály obvykle představují integrované řešení kombinující různorodé agendy a systémy. Jako příklad uveďme integraci DMS eDoCat na platformě Alfresco CE se systémem pro řízení zákaznických požadavků Atlassian ServiceDesk na platformě JIRA. Zákazník z webového rozhraní vloží svůj požadavek např. na zaslání uživatelské dokumentace k produktu. Jako odpověď obdrží link na dokument uložený ve veřejném prostoru DMS. Požadavek je pak zaznamenaný v centrální firemním reportingu. Svým uživatelům tak mohou portály nabídnout snadný a ucelený přístup k nejžádanějším informacím i službám. Z technického pohledu je možné integraci zajistit například pomocí na míru připravených webových služeb, existujících aplikačních rozhraní jednotlivých systémů nebo specializovaných integračních řešení – jako je například Microsoft BizTalk Server anebo SwitchYard.

 

Konkrétní přístup pochopitelně závisí na komplexnosti portálu i jeho zamýšlené roli, nicméně budovat zcela izolované řešení výhodné nebývá. Důležité je využívat pro výstavbu i provoz integrovaného portálu takové technologie, které umožní zajistit požadovanou dostupnost, v digitálním věku pak zpravidla v režimu 24/7/365.

 

Je také nutné pochopit, že využitelnost portálů má dlouhodobý charakter – v drtivé většině případů v řádu let. Dlouhodobost přitom souvisí nejen s ochranou vynaložených investic do technického řešení, ale také s tradiční odtažitostí uživatelů k novinkám, které zásadním způsobem ovlivňují tzv. User eXperience. V žádném případě to ale neznamená, aby organizace na inovace v oblasti portálů rezignovaly. Novinky a vylepšování jsou nedílnou součástí životního cyklu každého portálu a výhodné proto je využívat řešení, které široce podpoří další rozvoj a přirozeně zajistí dlouhodobou udržitelnost.

Jak na to?

Požadavky jednotlivých organizací na portál se mnohdy výrazně liší, a to i v případě působení ve stejném oboru. Jinými slovy neexistuje jedno univerzální portálové řešení nebo jedna ucelená sada technologií, která by vyhovovala všem. Naštěstí jsou dnes k dispozici dostatečně přizpůsobitelná a modulární řešení. Za všechny lze uvést například Microsoft SharePoint, který je již mnoho let na technologické špici a není třeba ho příliš představovat, anebo vysoce ceněná alternativa Liferay Portal, která existuje také v komunitní edici zdarma.

 

Liferay Portal má za sebou více než desítku let systematického vývoje zaštítěného společností Liferay. Může se pochlubit mnoha referencemi i v segmentu nejnáročnějších zákazníků, jako je BMW, Lufthansa nebo VW Group. O kvalitě řešení Liferay Portal svědčí také jeho umístění analytickou firmou Gartner do magického kvadrantu lídrů v kategorii Horizontal Portal Products.

 

Jistotu nejvyšší kvality služeb dává zákazníkům systém certifikací Liferay. Vývojáři s nejvyšší dostupnou certifikací Liferay Certified Professional s kvalifikací Developer pro Liferay portal 6.2 disponuje např. společnost Onlio (onlio.com). K nejzajímavějším referencím společnosti Onlio v oblasti implementace a rozvoje portálů na technologii Liferay Portal Community Edition patří FinTech řešení RoklenFX (roklen.cz/roklenfx) pro skupinu Roklen, oborově specifický portál ČD Cargo (cdcargo.cz) a z hlediska návštěvnosti největší – portál České pojišťovny (ceskapojistovna.cz).

 

Pokročilá portálová řešení nabízí nejen dostatečnou variabilitu ve vzhledu, ale také plné funkční přizpůsobení včetně implementace speciálních workflow, pokročilého řízení přístupu nebo komunikace s externími systémy. Moderní portálová řešení mívají obvykle překvapivě rychlou návratnost investice.

 

Autor: Jiří Voves - předseda představenstva Onlio, a.s.

Zpět