Od chaosu k efektivite - Asset Display Page

Od chaosu k efektivitě

Mar 19, 2019 8:35:00 AM

Svět okolo nás je neuvěřitelně dynamický. Někdy za změnami stojí rozvoj v samotných informačních technologiích, jindy naopak musí technologie reagovat na okolní vývoj. Mnohé organizace se dokonce nachází ve stavu, kdy své podnikové informační architektury rozvíjí tak trochu z donucení a mají problém překonat zažitá paradigmata. Technická i procesní.

 

Situaci ve firemním prostředí komplikuje fakt, že nelze jen tak začít na zelené louce. Bylo by krásné staré postupy a technologie nahradit mávnutím kouzelného proutku, ale to je jen zbožné přání. Přes všechny své nevýhody – od problematického sdílení až po naprosto nedostatečné zabezpečení – jsou v řadě organizací stále ještě v provozu tradiční systémy staré i desítky let. A o zbytečné náročnosti některých procesů raději ani nemluvě. Naštěstí to ale nějak funguje… zatím.

 

Tradiční přístupy mají negativní vliv nejen na provoz jako takový, ale také na vývoj, testování a nasazování nových funkcionalit. I drobná změna je obvykle náročná na lidské zdroje i čas, testování bývá krkolomné a případné chyby často vrací celý proces na úplný začátek. Nelze sice paušalizovat a všechny tradiční metodiky házet do jednoho pytle, ale problémů je díky nim spíše více než méně.

A máme tu …!

Moderní doba tedy žádá moderní technologie i postupy – pravdou je, že existují a jejich obliba roste. Stále častěji se tak setkáváme s pojmy jako DevOps, průběžná (kontinuální) integrace, průběžné doručování, průběžné nasazování, přizpůsobitelná workflow apod. Dle využití umožňují efektivní rozvoj podnikové informační architektury jako celku i na úrovni konkrétních stavebních prvků, výrazně zkracují dobu zapracovávání nových funkcí a mj. eliminují i negativní dopady případných chyb. Při využívání technik průběžné integrace není neobvyklé, že jsou nové verze vydávány na denní bázi.

 

Vedle teoretických základů mají organizace k dispozici i moderní softwarová řešení, které jim se zaváděním nových postupů pomáhají. Za všechny lze uvést například produkty přední softwarové značky, společnosti Atlassian. Tato firma má řadu partnerů po celém světě – jedním z nich je i česká společnost Onlio – a v jejím portfoliu nechybí nástroj pro evidenci chyb a požadavků Jira, řešení pro spolupráci Confluence, služba pro správu verzí Bitbucket (obdoba služby GitHub), nebo platforma Bamboo, která spojuje všechny oblasti průběžné integrace, doručování a nasazování včetně automatizovaného testování do jediného workflow.

Všichni. I banky.

Mezi uživatele produktů značka Atlassian patří široké spektrum firem napříč všemi vertikálami, nevyjímaje ani bankovní instituce – tedy organizace, které jsou často považovány za příliš konzervativní. A právě již řada bank prošla digitální transformací úspěšně pomocí řešení Atlassian. Výchozí stav byl přitom vždy podobný: banka využívala oddělené systémy, jednotlivé týmy spolu nespolupracovaly, komunikace probíhala tradičním způsobem (telefonické a konferenční hovory, elektronická pošta i časově náročná setkání a porady), projekty byly řízené pomocí neodpovídajících nástrojů bez možnosti podrobného sledování, vývoj nových verzí byl zdlouhavý i komplikovaný, zpracování dokumentů nebylo nijak řízené apod.

 

Nasazením nástrojů Atlassian (hlavně kombinace Jira a Confluence, a dále Bitbucket a Bamboo), nebo nástrojům jim podobným, došlo k přeměně podnikové informační architektury do podoby se všemi výhodami plynoucími z kontinuálního přístupu – a to včetně zajištění platformově nezávislé dostupnosti z různorodých zařízení. Vše uvedené přitom platí i pro další odvětví, bankovní sektor byl jen příkladem.

 

V pár odstavcích nelze popsat všechny problémy tradičního IT a jejich řešení pomocí moderních přístupů. A o to vlastně ani nejde, důležité je nějak začít. Třeba jen s málem a postupně, ale začít. Čím dříve, tím lépe – digitální transformace a upuštění od zastaralých postupů nemine žádnou organizaci, která chce ve tvrdé konkurenci přežít.

 

Autor: Martin Cvrček

Zpět