Články

25.05.2012

Pro naprostou většinu podniků je v současné době nezbytné zvyšovat kvalitu a efektivitu při současném snižování nákladů.

20.10.2011

Etický kodex sociální sítě definuje pravidla komunikace v sociálních médiích, jejichž dodržování je dobrovolné, ale pro úspěšnou obchodní komunikaci, jsou považovány za závazné.

11.08.2010

Pojďme se podívat na jednoduchý proces vytváření např. software v IT firmě.

23.04.2010

Vzhledem k tomu, že v dnešní době už nestačí nebo je nákladnější klasická forma reklamy, kterou zpravidla reprezentuje pasivní komunikace (medium sděluje komerční sdělení cílové skupině, ovšem cílová skupina může informaci tak maximálně vstřebat a málokdy ji šíří dále), musíme najít nové formy předávání sdělení.

10.03.2010

Zasílání reportů e-mailem využijeme pro předání analytických dat o webu v rámci týmu či společnosti.

17.02.2010

Předem je potřeba říci, že vyhodnocování výsledků hledání jednotlivých vyhledávačů je do jisté míry odlišné a samozřejmě se neustále vyvíjí. Proto se pokusíme nastínit základní techniky SEO, které jsou obecné a měly by ve většině vyhledávačů mít pozitivní dopad.