Virální marketing - Asset Display Page

Virální marketing

23.4.2010 14:19:00

Vzhledem k tomu, že v dnešní době už nestačí nebo je nákladnější klasická forma reklamy, kterou zpravidla reprezentuje pasivní komunikace (medium sděluje komerční sdělení cílové skupině, ovšem cílová skupina může informaci tak maximálně vstřebat a málokdy ji šíří dále), musíme najít nové formy předávání sdělení.

Touto relativně novou formou je virální marketing. Jedná se ve zkratce o to, jak komerční sdělení udělat zajímavé tak, aby si je cílová skupina přisvojila a vzala za své. Většinou se tak stane, když charakter informace je zábavný, hodnotný nebo prestižní. Pak dochází k tomu efektu, že příjemce sdělení se stane de facto i mediem pro další šíření, tedy sdělení šíří dále a může se tak šířit exponenciálně a de facto zadarmo.

Kde sdělení začít šířit

Ovšem někde ten začátek, kde se sdělení vypustí, musí být. Kanály, kde se tak může dít jsou v online světě například:

 • Sociální sítě (facebook.com, linkedin.com, myspace.com, atd.)
 • Diskusní fóra, chaty, případně komentáře
 • Messengery (icq, skype, …)
 • Emailové zprávy
 • Video servery (youtube, stream, …)
 • ánky
 • RSS kanály
 • Blogy
 • Mobilní zařízení
 • A v neposlední řadě internetové vyhledávače

Nezapomínejte, že výše uvedené kanály jsou pouze startovací a hlavními komunikačními kanály jsou příjemci informace samotní, takže sdělení musí být maximálně zajímavé.

 Vytváříme obsah sdělení

Obsah virálního marketingu je velmi důležitý a nejlépe když splňuje tyto vlastnosti:

 • Příběh – možnost dále rozvíjet
 • Jedinečnost – nezaměnitelnost
 • Relevantnost – vhodnost k danému brandu
 • přenositelnost a možnost sdílení
 • správné načasování
 • nejednoznačnost  – z důvodu možnosti debaty mezi příjemci sdělení

Ukázky zajímavého obsahu je možné najít mimo jiné třeba na http://www.baekdal.com/articles/branding/viral-marketing-tricks/

Rozdíl mezi tradiční a virální kampaní

Základním rozdílem ve vývoji kampaní je ten, že tradiční kampaň zpravidla zpočátku velmi rychle roste a pak pomalu upadá. Zatímco virální kampaň má pomalejší start a růst, nicméně dle kvality obsahu může narůst do obrovských rozměrů a rozložení je do delšího časového rozmezí. Nejlépe demonstruje graf níže:

 

Kde sdělení začít šířit

Ovšem někde ten začátek, kde se sdělení vypustí, musí být. Kanály, kde se tak může dít jsou v online světě například:

 • Sociální sítě (facebook.com, linkedin.com, myspace.com, atd.)
 • Diskusní fóra, chaty, případně komentáře
 • Messengery (icq, skype, …)
 • Emailové zprávy
 • Video servery (youtube, stream, …)
 • WWW stránky
 • RSS kanály
 • Blogy
 • Mobilní zařízení
 • A v neposlední řadě internetové vyhledávače

Nezapomínejte, že výše uvedené kanály jsou pouze startovací a hlavními komunikačními kanály jsou příjemci informace samotní, takže sdělení musí být maximálně zajímavé.

Vytváříme obsah sdělení

Obsah virálního marketingu je velmi důležitý a nejlépe když splňuje tyto vlastnosti:

 • Příběh – možnost dále rozvíjet
 • Jedinečnost – nezaměnitelnost
 • Relevantnost – vhodnost k danému brandu
 • přenositelnost a možnost sdílení
 • správné načasování
 • nejednoznačnost  – z důvodu možnosti debaty mezi příjemci sdělení

Ukázky zajímavého obsahu je možné najít mimo jiné třeba na http://www.baekdal.com/articles/branding/viral-marketing-tricks/

Rozdíl mezi tradiční a virální kampaní

Základním rozdílem ve vývoji kampaní je ten, že tradiční kampaň zpravidla zpočátku velmi rychle roste a pak pomalu upadá. Zatímco virální kampaň má pomalejší start a růst, nicméně dle kvality obsahu může narůst do obrovských rozměrů a rozložení je do delšího časového rozmezí. Nejlépe demonstruje graf níže:

 

Autor: Josef Martinkovič

Zpět

Ozveme se Vám obratem

Uděluji společnosti Onlio, a.s., IČO: 26194813 se sídlem Gen Office Gallery, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 ­Holešovice souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoli písemně odvolat (info@onlio.com). Beru na vědomí, že společnost Onlio, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.