Produkty

Plánování

a podpora

Silný nástroj pro podporu standardních procesů, reportů a zajištění řešení požadavků. Je určen zejména pro IT a servisní týmy. Umožňuje neomezenému počtu externích uživatelů (klientů) zadávat své požadavky.

Produkt slouží k řízení jednoduchých projektů především pro obchodní týmy. Primárně je určen pro netechnické uživatele díky zjednodušeným pohledům.

Produkt slučuje původní JIRA a add-on JIRA Agile. Primárně je určen pro vývojářské týmy.

Spolupráce

a chat

Systém Trello je určen pro všechny – pro jednotlivé uživatele, kteří si chtějí udržet pořádek ve svých úkolech a povinnostech, i pro firmy, kde tento nástroj pomůže s procesním řízením

Confluence je úložištěm všech sdílených informací seskupených na jednom místě. Data tvoří veškerý webový obsah. Poskytuje využití předpřipravených šablon pro zápisy ze schůzek, produktové požadavky, projektový plán, seznamy souborů, články s řešením problémů a návody, jak na to a další.

Programování

buildy a dodávání

SourceTree je multiplatformní aplikace pro práci s distribuovanými verzovacími systémy Git a Mercurial. Umožňuje pracovat s oběma verzovacími systémy v rámci jediného okna, nabízí snadné napojení na uživatelské účty služeb GitHub, Bitbucket nebo Kiln.

Bamboo je nástroj průběžné integrace, který spojuje automatizaci buildů, testing a verzování v jediném workflow. Spolupracuje jak s JIRA, tak s Bitbucket, čímž zpřehlední celý proces vývoje.

Bitbucket je řešení GIT repozitáře pro profesionální týmy.