Produkty

Plánování

a podpora

Silný nástroj pro podporu standardních procesů, reportů a zajištění řešení požadavků. Je určen zejména pro IT a servisní týmy. Umožňuje neomezenému počtu externích uživatelů (klientů) zadávat své požadavky.

Produkt slučuje původní Jira a add-on Jira Agile. Primárně je určen pro vývojářské týmy.

Produkt slouží k řízení jednoduchých projektů především pro obchodní týmy. Primárně je určen pro netechnické uživatele díky zjednodušeným pohledům.

Spolupráce

a chat

Confluence je úložištěm všech sdílených informací seskupených na jednom místě. Data tvoří veškerý webový obsah. Poskytuje využití předpřipravených šablon pro zápisy ze schůzek, produktové požadavky, projektový plán, seznamy souborů, články s řešením problémů a návody, jak na to a další.

Systém Trello je určen pro všechny – pro jednotlivé uživatele, kteří si chtějí udržet pořádek ve svých úkolech a povinnostech, i pro firmy, kde tento nástroj pomůže s procesním řízením

Programování

buildy a dodávání

Bitbucket je řešení GIT repozitáře pro profesionální týmy.

Bamboo je nástroj průběžné integrace, který spojuje automatizaci buildů, testing a verzování v jediném workflow. Spolupracuje jak s JIRA, tak s Bitbucket, čímž zpřehlední celý proces vývoje.

SourceTree je multiplatformní aplikace pro práci s distribuovanými verzovacími systémy Git a Mercurial. Umožňuje pracovat s oběma verzovacími systémy v rámci jediného okna, nabízí snadné napojení na uživatelské účty služeb GitHub, Bitbucket nebo Kiln.