Podpora rozvoj - Atl produkty - Asset Display Page

Technická podpora a rozvoj

Onlio, a.s. se nezaměřuje na pouhou jednorázovou realizaci projektů. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce, ve které je návrh a realizace řešení pouze první etapou. Pro klienta je důležitý i kvalitní a stabilizovaný provoz těchto řešení a hledání nových a efektivních způsobů komunikace a prezentace.

Proto usilujeme o dlouhodobý a stabilní vztah, ve kterém dokážeme rozumět strategickým, obchodním a komunikačním potřebám našich klientů a poskytovat jim tak služby s vyšší přidanou hodnotou.

 

Servisní podpora (SLA)

Smlouva o SLA (podpoře) garantuje reakci do definovaného termínu dle zvoleného režimu zvýhodněné cenové sazby při dalších objednávkách, aktivní obsluhu account managera, rezervaci kapacity našeho teamu, odborné konzultace. K projednání smlouvy dochází po odevzdání Díla, které se právně řídí Smlouvou o Díle a její platnost končí až po celkovém uhrazení ceny za Dílo.

 

Varianta Standard – NBD

Služby Podpory jsou dostupné v pracovních dnech v rozmezí 9:00 až 17:00 hodin. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací na nahlášených vadách Díla, které omezují podstatným způsobem či ztěžují užití Díla nejpozději následující pracovní den. Do 2 pracovních dnů bude Dílo uvedeno do omezeného provozu a bude definován časový plán úplného odstranění vady.

Další varianty SLA můžeme nabídnout přesně podle vašich požadavků. 

Zpět

Ozveme se Vám obratem

Uděluji společnosti Onlio, a.s., IČO: 26194813 se sídlem Gen Office Gallery, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 ­Holešovice souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoli písemně odvolat (info@onlio.com). Beru na vědomí, že společnost Onlio, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.