OnlioISO 9001:2008 certified

Významné změny v politice podpory bezpečnosti řešení Atlassian

Atlassian změnil z důvodu lepších služeb zákazníkům a partnerům bezpečnostní politiku pro produkty Atlassian JIRA, Confluence a Stash.

Zákazníci Atlassian Cloud nejsou ovlivněni žádnou ze změn popsaných v této zprávě, protože služby Cloud jsou vždy aktualizovány na nejnovější opravy a verze.

Nová politika pro opravy bezpečnosti

Budou-li v rámci nové politiky vydány kritické bezpečnostní opravy, Atlassian bude vydávat novou verzi produktu pro všechny hlavní verze JIRA a Confluence vydané v uplynulých 12 měsících. Atlassian bude vydávat také novou verzi pro všechny hlavní verze Stash zveřejněné v předchozích 6 měsících. Nová politika pro Confluence bude podporována počínaje verzí Confluence 5.5.

Nová politika Atlassian se vztahuje nejen na vydání bezpečnostní opravy napříč vícero hlavními verzemi produktů než předchozí politika, ale také nabízí tyto opravy zabezpečení vydáním plné verze produktu. Předchozí politika Atlassian vyráběla pouze opravy zabezpečení pomocí binárních balíčků a ručních instalačních procesů. Vytvořením plné verze produktu pro bezpečnostní opravy bude zajištěno, že změny projdou plným regresním testováním a následnou standardní instalací a podpůrnými procesy. Pro více informací kolem nové bezpečnostní politiky Atlassian si přečtěte aktualizovanou politiku opravy chyby bezpečnosti (Security Bugfix Policy).

Aktualizovaná politika ukončení podpory produktu (end-of-life policy)

Atlassian k 17. 10. 2014 oznámil také změny politiky ukončení podpory verze produktu (end-of-life - EOL). Předchozí politika Atlassian definovala datum EOL pro konkrétní verzi produktu na základě data vydání poslední menší (minoritní) verze. Po komunikaci se zákazníky Atlassian zjistil, že tento způsob podpory často ztěžuje plánování aktualizací (upgrade), protože každá hlavní verze byla podporována po různou dobu v závislosti na počtu malých (minoritních) verzí. Aby Atlassian poskytl svým zákazníkům a partnerům lepší a konzistentnější možnosti plánování, bude datum ukončení podpory (EOL) vztaženo k vydání hlavní verze produktu. Toto datum bude stejné pro všechny produkty a bude nezávislé na tom, kolik menších verzí, funkcionalit a bezpečnostních oprav nebo oprav chyb bylo vydáno.

Cílem Atlassian je poskytnout jednodušší, jasnou a konzistentní politiku. Všechny produkty budou nyní mít datum ukončení podpory (EOL) nastavené na 2 roky od data vydání hlavní verze. Aby byl zajištěn hladký přechod pro zákazníky Atlassian, nová politika neovlivní žádné předcházející publikované EOL termíny pro stávající verze. Pro více informací o této nové politice EOL si přečtěte politiku ukončení podpory od Atlassian (Atlassian Support End of Life Policy).

 

Pro lokální podporu neváhejte kontaktovat odborníky na produkty Atlassian ve společnosti Onlio.

 

Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA6 sledujte web www.myJIRA.cz a @myJIRAcz na Twitteru. Kontakty: tel. ČR +420222744766 / tel. SR +421233889033 / obchod@onlio.com.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Team Onlio

17.10.2014

Seznam dalších článků