OnlioISO 9001:2008 certified

Redesign webu Forum Ústí nad Labem

Začátkem června 2011 jsme dokončili redesign webu obchodního centra Forum v Ústí nad Labem.  Požadavkem klienta byla grafická úprava se změnou logického členění sekcí po vzoru současného sesterského webu www.forumustinadlabem.cz

V duchu současného trendu předložit uživatelům pouze nejzajímavější informace je řešena hlavní stránka webu www.forumliberec.cz . Klient ustoupil od dlouhých výpisů akcí a nabídek a na naše doporučení úvodní stránku výrazně zúžil pouze na nejaktuálnější upoutávky, které jsou situačně obměňovány.

Redesign jsme zajišťovali jak po grafické stránce, tak po stránce funkční. Obsah webové prezentace je nadále spravován v publikačním systému CMS Aladin, který je redaktory klienta využíván k jejich spokojenosti.

Novinkou je funkce pro objednání newsletteru do mailu, která je řešena jedním z modulů CMS Aladin.
 

Podívejte se na www.forumliberec.cz

a na další naše Reference

24.06.2011

Seznam dalších článků