OnlioISO 9001:2008 certified

Reference - Firemní portály

Intranetový a extranetový portál SSHR s dalšími nadstavbovými funkcemi Intranetový a extranetový portál SSHR s dalšími nadstavbovými funkcemi

Spolupráce se Správou státních hmotných rezerv začala projektem Rekonstrukce webových prezentací intranetu a externího webu SSHR. Prvním krokem byla dodávka intranetu na MOSS 2007 zahrnující

  • informační intranet,
  • intranet pro útvary,
  • intranet pro projekty,

kterou předcházela analýza současného a cílového stavu, analýza infrastruktury a přístupových práv. Projekt zahrnoval i vývoj aplikace pro automatické workflow mezi schvalovacími a prezentačními částmi intranetu, vývoj vlastních webpartů pro prezentaci zvolených metadat, vytvoření grafického motivu pro SSHR.

Detail projektu Další projekty pro klienta

Detail projektu

Součástí projektu intranetu byla i integrace MOSS 2007 s Nintex Workflow 2007, které slouží pro firemní oběh dokumentů. Pro předávání dokumentů z cílového stavu v Nintex Workflow bylo vyvinuta speciální webová služba a aplikace, která zpracovává dokumenty čekající ve frontě.

Web SSHR (www.sshr.cz) byl realizován na MOSS 2007 for Internet Sites, kde po předchozím zanalyzování současného a cílového stavu, včetně analýzy infrastruktury a přístupových práv, následovala

  • implementace MOSS 2007 for Internet Sites pro web www.sshr.cz s možností vytvářet další minisites na vlastních doménách www.argis.cz, kiskd.sshr.cz, www.krizkom.cz,
  • návrh a implementace content deploymentu a schvalovacího workflow,
  • dále vývoj vlastních webpartů pro prezentaci zvolených metadat
  • a vytvoření grafického designu webu SSHR a jeho implementaci do MOSS 2007 for Internet Sites.

Portál krajského úřadu s workflow zpracováním formulářů Portál krajského úřadu s workflow zpracováním formulářů

Nový webový portál (www.kr-stredocesky.cz) realizovaný na technologii MOSS 2007 obsahuje sekce novinek z dopravy, kultury, školství, zdravotnictví, volného času a dalších aktivit. Uživatel může nahlédnout mimo jiné do výročních zpráv kraje, právních předpisů, oznámení, směrnic, usnesení rady a zastupitelstva. Projít si lze obsáhlá grantová a dotační řízení. Pro získávání aktuálních informací je k dispozici RSS. Vše je zastřešeno přístupností webu a jeho vizualizací.

Významnou součástí portálu jsou rozsáhlé on-line agendy propojené na integrační platformu BizTalk. Občané a uživatelé portálu mohou jeho prostřednictvím vyplňovat a odesílat formuláře na KÚ SČK, jejichž data jsou zpracovány podle typu workflow a případně poskytnuty rozhraním 3tích stran např. spisová služba, podatelna, účetní systémy, apod. Je možné průběžně sledovat stav zpracování dat, stačí se zaregistrovat a zobrazí se rozsáhlá nabídka. Formuláře jsou rozděleny podle příslušnosti k odborům. Najít tu tak lze dokumenty k odboru dopravy, informatiky, kultury a památkové péče, ochrany životního prostředí, projektového řízení, regionálního rozvoje, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, ekonomiky a ostatních.
 

Další projekty pro klienta

UPa má nový portál pro webovou i intranetovou komunikaci UPa má nový portál pro webovou i intranetovou komunikaci

Projekt, který je důležitou součástí celkové komunikační strategie univerzity, byl zahájen návrhem komunikační a informační politiky univerzity, na níž navázala dodávka systému pro správu webové prezentace (www.upce.cz) a intranetových systémů pro zaměstnance a studenty, ve kterém lze snadno vytvořit a spravovat i další webové aplikace.

Celé řešení je založeno na jednotné platformě pro správu a řízení obsahu – publikačním systému CMS Aladin s využitím modulu Externí data, pomocí kterého jsou propojeny veškeré aplikace s databázemi, včetně Oracle. Dále jsou využity moduly Statistiky, Chráněná zóna propojená na míru klientovi s Cosign CASem (SSO).

Současné řešení navíc využívá i možnosti dočasného ukládání dat získávaných z externích systémů. To snižuje celkové nároky na infrastrukturu i pro servery, ze kterých se informace pro webovou prezentaci získávají.

Dočasné ukládání probíhá jak pro data získávaná prostřednictvím modulu externí data, tak jsou ukládány i vlastní webové stránky, aby se tak snížila celková zátěž systému a zrychlila odezva celého webového systému. Díky těmto vlastnostem je možné systém CMS Aladin využívat i při zátěžích jako je přibližně 1,5mil zobrazených stránek a přes 6mil. stažených souborů za měsíc.

Každý správný CMS systém má samozřejmě vytvořenu část pro správce systému. Tak je tomu i u systému Aladin. V nasazení pro univerzitu Pardubice je tato část využívána téměř stovkou redaktorů a editorů, kteří se starají o aktualizaci obsahu několikrát denně. Informace jsou pak na webu aktualizovány jednak automaticky v pravidelných intervalech, ale i několikrát denně přímo na základě potřeby některého z oprávněných uživatelů.

Další projekty pro klienta

Korporátní www prezentace s propojením na firemní intranet Korporátní www prezentace s propojením na firemní intranet

Pro organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jsme vytvořili kompletní korporátní webovou prezentaci (www.szdc.cz) postavenou na publikačním systému CMS Aladin, propojenou s firemním intranetem, který je druhou částí námi dodaného řešení.

Portál sdružuje webové prezentace jednotlivých organizačních jednotek společnosti, které si mohou vytvářet stránky podle své specializace a aktuálních potřeb s jednotným základním designem a s přístupem do administrativního prostředí CMS Aladin.

Vzhledem k velkému množství redaktorů webu a jejich rozmístění po celé České republikace bylo nastaveno složité publikační workflow zahrnující různé úrovně schvalovacích režimů.

V rámci realizace bylo zajištěno napojení přenosu informace o eDap dokumentech evidovaných v intranetu na stránky www portálu, včetně možnosti stažení obsahu dokumentu návštěvníky webu. Založení chráněné zóny napříč celým webem zajišťuje přístup k dokumentům podle přístupových práv uživatelů.

Další projekty pro klienta

Extranetový portál pro správu věcných břemen Extranetový portál pro správu věcných břemen

Cílem extranetového portálu je zajištění efektivní komunikace mezi pracovníky klienta a ostatními oprávněnými subjekty – dodavateli, projekčními subjekty, správci nebo provozovateli - v rámci aktivit při řízení problematiky správy věcných břemen.

Z technického pohledu tvoří portál pro správu věcných břemen dynamicky generovaná internetová aplikace pro uzavřenou skupinu uživatelů, s diferencovanými přístupy k modulům aplikace na základě práv jednotlivých uživatelů, a správní systém pro obsluhu celé aplikace na všech přístupových úrovních. Vytvořené řešení významně přispívá k bezproblémovému toku informací v rámci projektu a představuje výraznou úsporu administrativních nákladů.

Hlavní část portálu se nyní realizuje na platformě Java ve standardu J2EE, a to v rámci portálové platformy ORACLE (BEA) WebLogic nad databází ORACLE.

Další projekty pro klienta

Webový portál hotelové sítě AHI s rezervačním systémem Webový portál hotelové sítě AHI s rezervačním systémem

Prvním projektem pro klienta Austria Hotels International bylo v roce 2001 vytvoření hlavního portálu skupiny, který zahrnoval odkazy na weby hotelů v celé síti a rezervace do hotelů AHI dle časové flexibility a cenové výhodnosti. Podmínkou byly i možnosti rezervace pro stálé klienty za zvýhodněné sazby či možnost pseudo-platby platební kartou.

Součástí projektu byla dodávka na míru šitého rezervačního systému skupiny s vlastním administračním rozhraním, kde e-commerce centrála, případně e-marketing jednotlivých hotelů, samostatně realizují cenotvorbu, vytvářejí různé nabídky nebo sestavují balíčky speciálních pobytů - např. pro romantické dny, golfový pobyt atd. Rezervační systém obsahuje pravidelné e-mailové reporty o stavu rezervací nebo zrušení rezervací na všechny příslušné recepce.

Důležitý byl také návrh způsobu převzetí správy a administrace obsahu do plné moci e-commerce centrály, což jsme vyřešili publikačním systémem, který umožnil efektivně a snadno realizovat každodenní obsahové změny v nabídce.

Další projekty pro klienta