Psychologie barev - Úvod - Asset Display Page

Psychologie barev - Úvod

4.2.2009 10:20:00

Už anglický vědec Sir Isaac Newton ve svém zkoumání v roce 1666 objevil fenomén, ve kterém když světlo projde přes skleněný hranol, tento pouhý bezbarvý paprsek, který jinak nevidíme, se rozdělí do všech nám známých viditelných barev. Další experimenty pak ukázaly, že tyto světelné efekty a barvy se můžou vzájemně kombinovat. Například červené světlo dohromady se žlutým vytváří oranžový odstín.

Nejen psychologové, ale také aranžéři a reklamní pracovníci velmi dobře vědí, že barvy mají velký vliv na lidskou psychiku. Ovlivňují naše myšlení, chování, nálady a v neposlední řadě též naše zdraví. Stejně nám pak správná volba barvy oblečení může napomoci při obchodní schůzce, přijímacím pohovoru, de facto při jakémkoliv setkání s druhým člověkem, na kterém nám tak či onak záleží. Říká se, že první pohled je vůbec nejdůležitější. Ponechme stranou, kolik je na tom pravdy a zda zvolit sukni či kalhoty. Nyní se zaměříme na poněkud tajemnou oblast lidské psychiky a to, jak je možné ji ovlivnit barvami, které zvolíte - a to ať pro svůj zevnějšek, nebo svou práci.

 

Afterimage. Budete-li se dívat upřeně asi 30 vteřin na bílý bod uprostřed barevného čtverce a po té se podíváte na černý bod uprostřed bílého čtverce, uvidíte chvíli barevné čtverce v komplementárních barvách. Zdroj: www.paladix.cz

 

Je dokonce dokázané, že sama lidská pokožka je světlocitlivá - na několika univerzitách prováděli pokus vždy se stejným výsledkem. Posadili nevidomého člověka do modře vymalované místnosti - teplota mu poklesla o X stupňů celsia, následovně ho posadili do červeně vymalované místnosti a teplota opět stoupla, ba i přerostla normál. To poukazuje také na to, že vnímáte člověka, i když jste k němu zády.

Barvy můžeme posuzovat (dělit do skupin) dle několika následujících kritérií:

 

1. pravidlo - světlo

Každá barva má jiný odstín ráno, v poledne, večer, má jiný odstín na hlazeném papíře, jiný na matném. Opět stejná barva bude působit jinak u písma v základním řezu než v jeho tučné variantě. Opět jiná bude na bílém podkladu, jiná na černém.

Vše je dáno působením světla a vzájemným kontrastem ploch okolo.

2. pravidlo - psychologie a vnímání barev

Každá barva spektra může být nositelem řady nonverbálních sdělení. Užívá se zde pojmu „psychologie barvy“.

a) symbolika barvy

Jistě je nutné něco málo vědět o působení barev. Zde bych se ale omezila na laickou radu: Nesnažte se pojmout všechny informace z knih o symbolice za svaté!!! Podvědomě má každý barvy spojené s nějakou konkrétní věcí (např. má oblíbená hračka – žlutý plyšový medvěd). Žlutá barva mi připomíná mého plyšového medvídka a můj postoj bude asi k této barvě rozdílný než u někoho jiného. Naopak příkladem shodného pocitu z barvy jsou příklady z přírody. Modrá barva je obecně spojovaná s mořem nebo oblohou a proto je často výrazem nekonečna.

Malou ranou pod pás jsou také národní zvyklosti. Černá je u nás symbolem smutku, naopak ve Španělsku je slavnostní atd.

b) teplota barvy

(teplé, studené, neutrální)
Základní znalostí je modelace prostoru podle teploty barev. Teplé do popředí, studené do pozadí. (ve 2. pol. 19. stol. toto formuloval Paul Cézanne a společně s ním důsledně používali i další postimpressionisté.)

c) prostorotvorné barvy

(studené – zejména modrá, šedá)
Jako barva naprosto nepodporující prostorotvornou modelaci je čevená. Když ji budete kombinovat s více barvami, bude se chovat ze všech barev nejvíce „plošně“.

d) vztah barvy a tvaru

V období Bauhausu byly formulovány myšlenky týkající se funkce barvy. Předpokladem je, že některé barvy lépe vystihují osobitost tvaru než jiné. Tak se pro podtržení tvaru kruhu užívala modrá, pro trojúhelník žlutá a čtverec červená.

 

Zdroj: www.font.cz

3. pravidlo - barevný kontrast

Pro použití barvy jsou důležité ještě dvě věci:

a) kontrast barev

  • modrá versus oranžová
  • fialová versus žlutá
  • černá versus žlutá
  • černá versus bílá
  • červená versus bílá
  • modrá versus bílá atd.

Dobrým příkladem je dopravní značení. Všimněte si, že za našimi hranicemi se setkáte s častějším používáním oranžové nebo žluté barvy na silnicích například v kombinaci s červenou. Na viditelnosti obou barev má vliv umístění.

b) umístění barev

Budete-li chtít používat speciální reflexní barvy nebo fólie, nejprve si zjistěte, zda tím neporušujete nějaké zákony. Na silnicích platilo pravidlo, že reklama nesmí rušit dopravní značení. Tímto je teoreticky použití reflexních barev a fólií v blízkosti silnic vyloučeno. Chcete-li se vyhnout zbytečným nepříjemnostem, omezte se na klasické barvy.

Toto by se dalo tvrdit také o fluorescentních barvách a fóliích. Pleteme si je mnohdy s reflexními. Tyto barvy mají své použití pro krátkodobé akce jako jsou obchodní slevy apod. Jinak je nedoporučuji používat.

 

Následující díl:

Psychologie barev - Symbolika barev

 


Zdroje:

J. Vysekalová, R. Komárková — Psychologie reklamy, Grada Publishing a.s., 2002 (zkráceno);

Fontana, D.: Tajemný jazyk symbolů. Názorný klíč k symbolům a jejich významům. Paseka, Praha 1994.;

Petra Pleskotová: Svět barev - nakladatelství: Albatros 1987 (7329. publikace, náklad:12000 výtisků);

http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_barev

 

4. 2. 2009 Autor: Veronika Fráňová

Zpět