Budoucnost Atlassianu? Cloud a datová centra! - Asset Display Page

Budoucnost Atlassianu? Cloud a datová centra!

Nov 4, 2020 8:00:00 AM

 

Již od prvních náznaků existence cloudů se vedou bouřlivé diskuse o tom, jaké výhody a nevýhody mají vůči tradičním on-premise řešením provozovaných na vlastní podnikové informační architektuře. A faktem je, že vývoj dává postupně za pravdu názorům preferujícím cloudy.

 

Cloudové směřování

Přínosů cloudových řešení je podle konkrétní situace řada, mezi hlavní – ale nikoli jediné – patří rychlá implementace, kratší životní cykly včetně rychlejšího vydávání nových verzí systémů i aplikací, schopnost autorů pružně reagovat na vzniklé problémy a obvykle takřka nulové požadavky na lidské zdroje pro technickou správu. Důležitou výhodou bývá vysoká bezpečnost a včasná reakce na kybernetická rizika. Velmi často jsou pro cloudová řešení typické minimální počáteční náklady a ve srovnání s on-premise variantami nižší celkové náklady na vlastnictví. Pochopitelně vše z pohledu koncových zákazníků.

S ohledem na výhody není žádným překvapením, že mnohé softwarové produkty již existují pouze v podobě cloudové varianty a nelze je provozovat na svých vlastních technických prostředích. A platí to dokonce i v případě řešení, které byly ještě nedávno k dispozici pouze v tradičním on-premise režimu.

 

Serverové produkty na ústupu

K razantnímu kroku se v této souvislosti rozhodla společnost Atlassian, která v polovině října oznámila ukončení prodeje serverových produktů a orientaci výhradně na cloudové platformy a datová centra.

Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí je vedle přirozeného zaměření na cloudové produkty zejména úsilí o celkové zdokonalení ekosystému produktového portfolia společnosti. Již dnes v případě značky Atlassian celosvětově převažují zákazníci spoléhající se na cloud a každým rokem projdou migrací další klienti využívající serverové on-premise varianty – zejména pak s cílem snížit provozní náklady.

K ukončení podpory serverových produktů nedojde ze dne na den, ale vše proběhne podle dobře připraveného a všeobecně komunikovaného harmonogramu, ve kterém jsou jednotlivé etapy dostatečně dlouhé. Konkrétní kroky shrnuje následující tabulka:

 

2.2.2021

Ukončení prodeje nových licencích pro serverové produkty

1.5.2021

V Marketplace přestanou přibývat nové add-ony třetích stran pro serverové produkty

2.2.2022

Ukončení možnosti zakupovat licence pro navýšení nebo snížení počtu uživatelů pro serverové produkty

2.2.2023

Ukončení prodeje add-onů třetích stran pro serverové produkty na Marketplace

2.2.2024

Ukončení podpory serverových produktů

 

 

Jaké změny čekají data centrum?

2.2.2021

- Navýšení ceny nově aktivovaných licencí

- Zahrnutí prioritní podpory (24/7)

- Zahrnutí dříve placených doplňků jako součást licence - jedná se o: Advanced Roadmaps, Team Calendars for Confluence, Analytics for Confluence, Insight - Asset Management, Insight Discovery

V průběhu roku 2021 (bude upřesněno)

Uvedení nového produktu Bamboo Data Center

 

 

i možnosti, jak postupovat

Zákazníci využívající v současné době serverové varianty mají na výběr ze tří základních možností dalšího postupu – přejít na Atlassian Cloud řešení (rozdíly mezi cloudým a serverovým řešením - anglicky), přejít na Atlassian Data Center řešení (rozdíly mezi řešením pro server a data centrum - anglicky) nebo zůstat nadále u serverové verze i po ukončení podpory ze strany společnosti Atlassian. Poslední z uvedených možností je přitom nejméně výhodná jak z pohledu absence dalšího rozvoje, tak i z pohledu kybernetické bezpečnosti – po 2. 2. 2024 nebudou pro on-premise řešení k dispozici opravy nově objevených rizik.

Společnost Atlassian si uvědomuje, že u některých zákazníků nemusí jít o jednoduchou změnu v celkové filosofii, a proto je připravena současným klientům výrazně pomoci jak finančními pobídkami, tak i cílenou podporou v podobě rozsáhlého zapojení partnerů.

 

Vzhledem k tomu, že Atlassian bude udržovat podporu pro serverové produkty až do 2.2.2024, není nyní nutné činit unáhlená rozhodnutí. Již dnes je ale vhodné podívat se na celý problém ze strategického pohledu – mimo jiné i s ohledem na současný a plánovaný růst uživatelů nebo na soulad s legislativou.

Velké množství informací naleznete na stránce https://www.atlassian.com/migration/faqs#general.

 

Rádi poskytneme pomocnou ruku

Chápeme, že mnohým toto oznámení komplikuje firemní plány. Rádi vám pomůžeme například konzultacemi, jaká z případných variant je pro Vás ta pravá, nebo pomůžeme přímo s přechodem na Cloud / Data Center.

Jako jeden z nejvýznamnějších Atlassian partnerů v Čechách a na Slovensku s tím máme potřebné zkušenosti.

 

 

V případě dotazů se obraťte na atlassian@onlio.com nebo na tel. +420 222 744 766.

Jsme na LinkedIn - sledujte nás www.linkedin.com/company/onlio nebo Onlio - Atlassian komunita CZ & SK.

 

Tým Atlassian v Onlio

Zpět