OnlioISO 9001:2008 certified

SEO analýza

Search Engine Optimization (SEO) - optimalizace pro vyhledávače

Cílem SEO analýzy je zhodnocení návštěvnosti webu zejména z pohledu většinových vyhledávačů (v současnosti pro Google a Seznam) a návrhem doporučení zvýšit návštěvnost relevantních stránek z těchto vyhledávačů.

Podkladem pro SEO analýzu jsou data o návštěvnosti webu, která mohou být poskytnuta ve formě log souborů nebo přístupem do Google Analytics. Zároveň je nutná spolupráce s administrátory a editory stránek, kteří mají jasnou představu, co chtějí návštěvníkovi sdělit.

Součástí dokumentu SEO analýzy je:

 • hodnocení sémantiky stránek
 • hodnocení zaindexování stránek v relevantních vyhledávačích ve vztahu k definovaným klíčovým slovům
 • hodnocení počtu a kvality zpětných odkazů
 • analýza konkurence s ohledem na vybraná klíčová slova
 • kontrola kvality webu pomocí nástrojů pro webmastery
 • komplexní doporučení na úpravy webu s ohledem na jeho primární cíle

S odstupem času od realizace doporučení je třeba vyhodnotit dopad provedených změn na vyhledatelnost webu ve vyhledávačích a vlastní návštěvnost webu. Na výsledná zjištění mohou navazovat další doporučené úpravy.

Než začnete přemýšlet o SEO, tak si zkuste provést následující úvahu:

Bez opakovaného vyhodnocování SEO doporučení a sledování dosažených výsledků není SEO efektivní. Jednorázově provedené úpravy sice nemají efekt "padající kudly", ale vynaložené úsilí a finance se časem začnou jevit vysoké. I na SEO je proto vhodné nahlížet podobně jako na plánování PPC reklam a mít vyhrazen měsíční rozpočet minimálně 5000 Kč např. pro vyhodnocování, platby třetím stranám za umístění odkazů, nebo psaní PR článků.     

 

SEO v rámci CMS

Často se zapomíná, že i sebelepší CMS s podporou SEO nezajišťuje ani zdaleka optimalizace webových stránek. Řeší pouze technický aspekt problému. SEO - Search Engine Optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače, z tohoto pohledu samo o sobě nepřinese větší dopad na výsledek prodeje. Pro zvýšení prodeje je potřeba řešit celou problematiku někdy nazývanou Search Engine Visibility (viditelnost ve vyhledavačích) včetně jejího následného procesu vedoucího ke koupi. Takové řešení by bylo možné navrhnout jako součást kreativní koncepce s následnou zpětnou vazbou při testování použitelnosti a měření konverzního poměru.

SEO požadavky na CMS jsou řešeny na těchto úrovních:

 • Technická kvalita a validita zdrojového kódu, správné používání nadpisů, titulků, popisků. Jako orientační kontrolní nástroj nám slouží http://validator.w3.org/
 • Rychlost načítání stránky, minimalizace HTTP requestů, optimalizace externích souborů a obrázků (optimalizace obrázků pro hledání). Řídíme se doporučeními developer.yahoo.com/performance/rules.html. Jako analytický nástroj používáme code.google.com/speed/page-speed/ a developer.yahoo.com/yslow/
 • Použitelnost a přístupnost webových stránek - návrh stránek je prováděn podle pravidel přístupnosti a použitelnosti. Využíváme česká pravidla přístupnosti www.pravidla-pristupnosti.cz a přihlížíme k také k doporučením pro blind friendly web blindfriendly.cz/metodika. Jako analytický nástroj využíváme testování na www.cynthiasays.com
 • Práce s URL – systém drží kanonickou (jednotnou) verzi URL (poslední publikovanou) a podle daných pravidel udržuje přesměrování. Systém umožňuje uživatelskou definici URL, které jsou defaultně na základě umístění ve stromu stránek automaticky generovány podle názvu kategorií a stránky. Systém nedovoluje používat více URL pro jednu a tu stejnou stránku.
 • Systém generuje Sitemap pro Google.