OnlioISO 9001:2008 certified

Analýza webu

Analýza webu se obecně věnuje zvýšení efektivnosti stránek. Součástí tohoto pohledu je snaha o zvýšenou návštěvnost stránek, např. za účelem zvýšení prodeje zboží nebo služeb, zlepšení přístupnosti, použitelnosti nebo uživatelské příjemnosti webových stránek.
Analýzu webu je nutné dělat ve spolupráci s administrátory a zejména s editory Vašich stránek, kteří mají jasnou představu, co chtějí návštěvníkovi sdělit.
Znalosti a zkušenosti, které Vám předáme formou konzultací a dokumentů analýzy webu, Vám umožní určit další vývoj Vaší webové prezentace.

Součástí dokumentu analýzy webu je:

 • hodnocení validity HTML a CSS kódu stránek.
 • hodnocení srozumitelnosti a přehlednosti navigačních prvků a struktury stránek
 • hodnocení rozvržení stránek a jejich obsahu z pohledu uživatele a marketingové strategie
 • hodnocení sémantiky stránek
 • hodnocení silných a slabých stránek webu
 • komplexní doporučení na úpravy webu s ohledem na jeho primární cíle a doporučená pravidla tvorby přístupného webu

Logickým následným krokem je kontrola provedených změn a jejich zhodnocení za delší časové období, alespoň pomocí analýzy návštěvnosti. Základem je spuštění měřícího nástroje na Vašich internetových stránkách. Vzhledem k nulovým licenčním poplatkům je první volbou Google Analytics. Ale podporu nabízíme i pro jiné měřící nástroje.

Pravidelný měsíční statistický report

Vyhodnotíme pro Vás měřícími nástroji získané údaje, které Vám předáme v pochopitelném reportu obsahujícím:

 • shrnutí důležitých událostí v měřeném období
 • shrnutí hlavních ukazatelů
 • výčet těch nejdůležitějších přehledů, které by si zasloužili Vaši pozornost
 • sumář důležitých údajů na základě Vašich předchozích požadavků

Pravidelný měsíční analytický report

Analyticky zhodnotíme "co je příčinou" údajů získaných statistikami. Provedeme:

 • hloubkovou analýzu hlavních statistických ukazatelů
 • porovnání s minulým obdobím a zhodnocení stavu
 • identifikaci možných problémů a návrh jejich řešení
 • návrhy na zlepšení stavu webu a tím i zvýšení návštěvnosti