OnlioISO 9001:2008 certified

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice hledala produkt, který zajistí externí (webovou - www.upce.cz), tak i interní (intranetovou) komunikaci. Zároveň se mělo jednat o otevřený systém, který umožní správu a další rozvoj realizovat zaměstnanci Univerzity.

Vybraným systémem je CMS Aladin

Prvenství náleží Univerzitě Pardubice v množství zobrazených stránek (1.5 milionu měsíčně), stažených souborů (6 milionu měsíčně) a uživatelů spravující systém (více než 120 redaktorů a editorů).

Úspěšná spolupráce trvá již od roku 2008.

UPa má nový portál pro webovou i intranetovou komunikaci UPa má nový portál pro webovou i intranetovou komunikaci

Projekt, který je důležitou součástí celkové komunikační strategie univerzity, byl zahájen návrhem komunikační a informační politiky univerzity, na níž navázala dodávka systému pro správu webové prezentace (www.upce.cz) a intranetových systémů pro zaměstnance a studenty, ve kterém lze snadno vytvořit a spravovat i další webové aplikace.

Celé řešení je založeno na jednotné platformě pro správu a řízení obsahu – publikačním systému CMS Aladin s využitím modulu Externí data, pomocí kterého jsou propojeny veškeré aplikace s databázemi, včetně Oracle. Dále jsou využity moduly Statistiky, Chráněná zóna propojená na míru klientovi s Cosign CASem (SSO).

Současné řešení navíc využívá i možnosti dočasného ukládání dat získávaných z externích systémů. To snižuje celkové nároky na infrastrukturu i pro servery, ze kterých se informace pro webovou prezentaci získávají.

Dočasné ukládání probíhá jak pro data získávaná prostřednictvím modulu externí data, tak jsou ukládány i vlastní webové stránky, aby se tak snížila celková zátěž systému a zrychlila odezva celého webového systému. Díky těmto vlastnostem je možné systém CMS Aladin využívat i při zátěžích jako je přibližně 1,5mil zobrazených stránek a přes 6mil. stažených souborů za měsíc.

Každý správný CMS systém má samozřejmě vytvořenu část pro správce systému. Tak je tomu i u systému Aladin. V nasazení pro univerzitu Pardubice je tato část využívána téměř stovkou redaktorů a editorů, kteří se starají o aktualizaci obsahu několikrát denně. Informace jsou pak na webu aktualizovány jednak automaticky v pravidelných intervalech, ale i několikrát denně přímo na základě potřeby některého z oprávněných uživatelů.