OnlioISO 9001:2008 certified

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je prvním integrovaným operátorem v České republice. V rámci mezinárodní skupiny. Dnes provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě.

Spolupráce byla zahájena projektem pro evidenci a oceňování věcných břemen, která od roku 2005 nadále úspěšně pokračuje.

Extranetový portál pro správu věcných břemen Extranetový portál pro správu věcných břemen

Cílem extranetového portálu je zajištění efektivní komunikace mezi pracovníky klienta a ostatními oprávněnými subjekty – dodavateli, projekčními subjekty, správci nebo provozovateli - v rámci aktivit při řízení problematiky správy věcných břemen.

Z technického pohledu tvoří portál pro správu věcných břemen dynamicky generovaná internetová aplikace pro uzavřenou skupinu uživatelů, s diferencovanými přístupy k modulům aplikace na základě práv jednotlivých uživatelů, a správní systém pro obsluhu celé aplikace na všech přístupových úrovních. Vytvořené řešení významně přispívá k bezproblémovému toku informací v rámci projektu a představuje výraznou úsporu administrativních nákladů.

Hlavní část portálu se nyní realizuje na platformě Java ve standardu J2EE, a to v rámci portálové platformy ORACLE (BEA) WebLogic nad databází ORACLE.

Intranetový portál

Intranetový portál byl navržen a implementován pro zastřešení několika částí intranetové komunikace, například modulů „Vnitřní evidence a zpracování dokumentů“ (DMS) nebo „Vzdělávání a školení zaměstnanců“.

Uživatelsky příjemné a intuitivní řešení napomohlo k dalšímu zefektivnění firemních procesů a snížení nároků na administrativu. Projekt byl realizován za pomoci vývojových technologií společnosti Microsoft.