OnlioISO 9001:2008 certified

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provozuje, udržuje a opravuje státní dráhy a regionální dráhy ve vlastnictví státu.

Společnosti poskytujeme již od roku 2008 služby podpory a dalšího rozvoje webové prezentace postavené na našem publikačním systému CMS Aladin a intranetového portálu na MS Sharepoint Server.

Korporátní www prezentace s propojením na firemní intranet Korporátní www prezentace s propojením na firemní intranet

Pro organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jsme vytvořili kompletní korporátní webovou prezentaci (www.szdc.cz) postavenou na publikačním systému CMS Aladin, propojenou s firemním intranetem, který je druhou částí námi dodaného řešení.

Portál sdružuje webové prezentace jednotlivých organizačních jednotek společnosti, které si mohou vytvářet stránky podle své specializace a aktuálních potřeb s jednotným základním designem a s přístupem do administrativního prostředí CMS Aladin.

Vzhledem k velkému množství redaktorů webu a jejich rozmístění po celé České republikace bylo nastaveno složité publikační workflow zahrnující různé úrovně schvalovacích režimů.

V rámci realizace bylo zajištěno napojení přenosu informace o eDap dokumentech evidovaných v intranetu na stránky www portálu, včetně možnosti stažení obsahu dokumentu návštěvníky webu. Založení chráněné zóny napříč celým webem zajišťuje přístup k dokumentům podle přístupových práv uživatelů.

Intranetový portál na MS Sharepoint Server Intranetový portál na MS Sharepoint Server

Intranetový portál na bázi MS Sharepoint Server slouží pro potřeby interní komunikace SŽDC pro více než 10 000 zaměstnanců, v jejímž rámci řeší mimo jiné ukládání dokumentů, schvalovací workflow, rezervaci prostředků a celou další řadu interních procesů.

V rámci realizace bylo zajištěno napojení eDap dokumentů evidovaných v intranetu na výstup na stránky www portálu.