OnlioISO 9001:2008 certified

Správa státních hmotných rezerv České republiky

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.

Spolupráce začala v roce 2009 projektem, který zahrnoval rekonstrukci intranetu a webové prezentace, které byly realizovány na MOSS 2007.

V současnosti SSHR nadále poskytujeme služby související se správou a dalším rozvojem obou aplikací.

Aplikace pro rozesílání upozornění starostům obcí na krizové situace

V následujících letech trvání spolupráce se Správou státních hmotných rezerv České republiky byly realizovány další projekty v různém rozsahu. Zásadní byla aplikace pro rozesílání upozornění starostům obcí na krizové situace v jejich regionu, kde po nezbytné analýze byla realizována dodávka zahrnující

 • implementaci aplikace do prostředí MOSS 2007,
 • vývoj rozhraní webové služby pro konfiguraci uživatelských profilů,
 • webovou službu pro příjem zpráv a předávání odesílaných zpráv systémům 3tích stran
 • webovou službu pro odesílání SMS,
 • vývoj vlastních webpartů pro prezentaci zvolených metadat
 • a úpravu aplikace do grafického designu SSHR.
   

Intranetový a extranetový portál SSHR s dalšími nadstavbovými funkcemi Intranetový a extranetový portál SSHR s dalšími nadstavbovými funkcemi

Spolupráce se Správou státních hmotných rezerv začala projektem Rekonstrukce webových prezentací intranetu a externího webu SSHR. Prvním krokem byla dodávka intranetu na MOSS 2007 zahrnující

 • informační intranet,
 • intranet pro útvary,
 • intranet pro projekty,

kterou předcházela analýza současného a cílového stavu, analýza infrastruktury a přístupových práv. Projekt zahrnoval i vývoj aplikace pro automatické workflow mezi schvalovacími a prezentačními částmi intranetu, vývoj vlastních webpartů pro prezentaci zvolených metadat, vytvoření grafického motivu pro SSHR.

Detail projektu

Detail projektu

Součástí projektu intranetu byla i integrace MOSS 2007 s Nintex Workflow 2007, které slouží pro firemní oběh dokumentů. Pro předávání dokumentů z cílového stavu v Nintex Workflow bylo vyvinuta speciální webová služba a aplikace, která zpracovává dokumenty čekající ve frontě.

Web SSHR (www.sshr.cz) byl realizován na MOSS 2007 for Internet Sites, kde po předchozím zanalyzování současného a cílového stavu, včetně analýzy infrastruktury a přístupových práv, následovala

 • implementace MOSS 2007 for Internet Sites pro web www.sshr.cz s možností vytvářet další minisites na vlastních doménách www.argis.cz, kiskd.sshr.cz, www.krizkom.cz,
 • návrh a implementace content deploymentu a schvalovacího workflow,
 • dále vývoj vlastních webpartů pro prezentaci zvolených metadat
 • a vytvoření grafického designu webu SSHR a jeho implementaci do MOSS 2007 for Internet Sites.