OnlioISO 9001:2008 certified

Krajský úřad Středočeského kraje

Pro Krajský úřad Středočeského kraje zajišťujeme správu webového portálu realizovaného na technologii MOSS 2007 a další rozvoj portálu.

Portál krajského úřadu s workflow zpracováním formulářů Portál krajského úřadu s workflow zpracováním formulářů

Nový webový portál (www.kr-stredocesky.cz) realizovaný na technologii MOSS 2007 obsahuje sekce novinek z dopravy, kultury, školství, zdravotnictví, volného času a dalších aktivit. Uživatel může nahlédnout mimo jiné do výročních zpráv kraje, právních předpisů, oznámení, směrnic, usnesení rady a zastupitelstva. Projít si lze obsáhlá grantová a dotační řízení. Pro získávání aktuálních informací je k dispozici RSS. Vše je zastřešeno přístupností webu a jeho vizualizací.

Významnou součástí portálu jsou rozsáhlé on-line agendy propojené na integrační platformu BizTalk. Občané a uživatelé portálu mohou jeho prostřednictvím vyplňovat a odesílat formuláře na KÚ SČK, jejichž data jsou zpracovány podle typu workflow a případně poskytnuty rozhraním 3tích stran např. spisová služba, podatelna, účetní systémy, apod. Je možné průběžně sledovat stav zpracování dat, stačí se zaregistrovat a zobrazí se rozsáhlá nabídka. Formuláře jsou rozděleny podle příslušnosti k odborům. Najít tu tak lze dokumenty k odboru dopravy, informatiky, kultury a památkové péče, ochrany životního prostředí, projektového řízení, regionálního rozvoje, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, ekonomiky a ostatních.