OnlioISO 9001:2008 certified

ČD Cargo

Prostřednictvím své webové prezentace poskytuje společnost ČD Cargo, a.s. ucelenou zákaznickou informační platformu EROZA. Její funkčnost je průběžně rozšiřována o nové zdroje ze systémů třetích stran tak, aby obsáhla veškeré potřeby zákazníků. Portál ČD Cargo, a.s. slouží lokálním i mezinárodním zákazníkům a je dostupný na adrese www.cdcargo.cz.

Onlio vyvíjí frontend pokročilých aplikací na technologii JAVA pro portálové řešení Liferay. Kromě toho se Onlio stará také o administraci webového portálu od základních nastavení přes pokročilou správu obsahu až po řízení uživatelských rolí.

Vývoj EROZA Vývoj EROZA

Zákaznická informační platforma EROZA na webu www.cdcargo.cz sestává z několika na sobě nezávislých aplikací (portletů) zobrazující informace z různých informačních systémů. Klient ČD Cargo má k dispozici například přehled smluv, přehled faktur, katalog vozů, vyhledávání spojení, přehled objednávek a informace o stanicích a disponentech v jednotném designu s jednotnou logikou, přičemž původní systémy jsou vyvíjeny různými dodavateli. Onlio tedy působí jako frontend integrátor těchto systémů do jednoho přehledného prostředí.

Mezi další významné aplikace, které jsou týmem Onlio kontinuálně vyvíjeny, patří administrace EROZA. Slouží k manuálnímu spuštění importu dat ze systémů třetích stran, pokud není možné se na ně online napojit, s kontrolou historie importů, vynucení zobrazení a schválení nových obchodních podmínek všemi uživateli pro přístup do portálu EROZA, nastavováním notifikací a jejich správou a řízení uživatelských účtů – zakládání nových účtů, jejich editace, přiřazování uživatelských rolí a pravomocí, řazení do skupin, správa ostatních atributů.

Portálové řešení Liferay pro ČD Cargo Portálové řešení Liferay pro ČD Cargo

Je open-sourcovým podnikovým portálem založeným na jazyce JAVA dostupným pod komunitní licencí, která je zcela zdarma, nebo jako Enterprise verze, mezi jejíž hlavní výhody patří dostupnost pokročilých vývojářských nástrojů pro správu a diagnostiku portálu, výrobcem ověřených aplikací a 24/7 podpora výrobce. Pro potřeby ČD Cargo byla zvolena varianta komunitní licence, nad níž je realizován aktivní vývoj. Kromě webového oddělení, které je zodpovědné především za zobrazení prezentace a výsledný design stránek, pracuje na vývoji také řada JAVA odborníků, jejichž hlavní doménou je tvorba nových nebo úpravy stávajících portletů – samostatných aplikací.