OnlioISO 9001:2008 certified

Agel a.s.

Společnost AGEL a.s. je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

V rámci výběrového řízení nás oslovili s požadavkem na dodání systému zajišťujícího správu desítek webových prezentací (přes 30 webů) jak z pohledu designu, tak distribuce obsahu. Strategií bylo budování informačně přehledných webů orientovaných na základní cílové skupiny (Veřejnost, Odborníci a Média) s vlídným designem a možností časté aktualizace informací se zaměřením zejména na pozitivní vnímání veřejnosti.

Správa firemního portfolia webů Správa firemního portfolia webů

Řešení je postaveno na publikačním systému CMS Aladin, který jsme upravili pro multiwebovou správu korporátního portfolia s podporou sdílení obsahu, funkcí a designu mezi weby. Funkcionalita, sdílený design webů i prvotní naplnění struktury a obsahu je součástí "skeletonu", od kterého se dědí funkce do vytvořených webů. Základem je jádro CMS Aladin napsané v JEE, nad nímž je velmi silný šablonovací systém. Ten navíc umožňuje nezávislost klienta na vývojářích dodavatele. Využívá integrovaný open source editor šablon CodePress, který umožňuje pracovat vývojáři s kódem přímo na serveru bez nutnosti instalovat vlastní vývojové nástroje.

Základní vlastností je možnost distribuce zvolené informace z "vašeho pracovního webu" (např. webu nemocnice) do libovolných korporátních webů na základě zvoleného typu (Novinky, Nabídka práce, Řekli o nás, Otázky a odpovědi, Kalendář akcí, Tiskové zprávy) a cílové skupiny (Veřejnost, Oborníci, Média).

Za 6 měsíců od spuštění převedeno "vlastními silami klienta" téměř 50 % webů do nového systému. Portál výrazně pomohl informovanosti médií a odborníků díky celé nové vlastní sekci. Navíc se celkově zvýšilo povědomí podpořené anketami a moderovanými diskuzními fóry, které dříve nebyly.

V letošním roce jsme za projekt dostali ocenění IEA.