OnlioISO 9001:2008 certified

Reference - Efektivní nástroje IT

JIRA plugin pro vykazování času

Cílem projektu pro Home Credit Interantional, a.s. (HCI) bylo lépe plánovat interní projekty a jejich harmonogramy. Pro splnění tohoto cíle bylo nutno získat podrobný přehled nad časovým fondem zaměstnanců zúčastněných na projektech.

Onlio, a.s vytvořilo ve spolupráci s technickým oddělením HCI specifikaci pluginu Timesheet k JIRA, který má za úkol sbírat výkazy práce zaměstnanců dle nejrozmanitějších atributů a typů práce řízené a evidované v systému JIRA. 

Přínosem vyvinuté javovské aplikace společností Onlio, a.s je zabezpečení přehledného výstupu nad časovým fondem z různých pohledů jako např. přehled času a typu činnosti nad konkrétním projektem, nad konkrétním zaměstnancem nebo dle zadaných kritérií a atributů.

Různé kombinace pohledů a atributů umožňují promyšlené reporty pro analýzu efektivity lidských zdrojů ve společnosti. Manažeři mají možnost sledovat poměr odborné vs. administrativní práce, efektivitu projektu či celé projektové skupiny. Na projekt navazuje rozsáhlá podpora aplikace a další školení a konzultace.

Další projekty pro klienta

CCV JIRA

Ve společnosti CCV, s.r.o. jsme zajistili nasazení aplikace JIRA jako helpdeskové aplikace pro řazení interních a externích požadavků s pokročilými funkcemi sledování uživatelů a požadavků. Následoval pluginem Confluence jako znalostní báze.

V rámci spolupráce poskytujeme další servis zahrnující konzultace a podporu při upgradování, migraci a implementaci dalších pluginů.

Další projekty pro klienta