OnlioISO 9001:2008 certified

Charitativní aukce Šance pro děti

9. 5. 2011

9.5.2011 bude již pátým rokem spuštěna charitativní aukce „Šance pro děti“. Na stránkách www.sanceprodeti.cz je draženo 100 fotografií od agentury Reuters. Aukce využívá soutěživosti lidí, na kterou jsme zvyklí z komerčního světa, za charitativním účelem. Kvalitní fotografie a marketingová podpora v sociální síti Facebook provokuje nezvyklou dravost dražitelů téměř až na hranici pocitu "s vaším darem se nechlubte, já dám víc".

Letošní ročník přináší kromě jiného novinku v podobě klouzavého ukončení aukce v závislosti na zájmu dražitelů. Z minulých ročníků víme, že mnozí dražitelé by ještě rádi "přehodili" svého konkurenta vyšší nabídkou, ale čas konce aukce byl definitivní. Výsledkem tedy bude napínavější finále i velkorysejší nabídky na dar. Novinkou je i rozhodnutí dražitele, kam poputuje jeho dar, zda do dětských domovů, nebo sdružení pomáhajícímu v oblasti náhradní rodinné péče.

První aukce byla realizována v roce 2006 jako neveřejná a vytěžilo se 300.000 Kč. Při druhé jsme se již více odvázali a za podpory partnerů ji připravili jako veřejnou a vybrali jsme 450.000 Kč. Ve třetím ročníku jsme ve veřejné aukci vybrali rekordních 570.000 Kč. Loňský rok byl specifický sám o sobě již tím, že navzdory menšímu objemu zaregistrovaných a aktivně dražících účastníků aukce naši dražitelé věnovali dětem velmi podobnou částku té ze třetího ročníku, konkrétně tedy 554.166 Kč, což bylo pro nás všechny velmi milým překvapením.

Veškeré náklady jsou kryty finanční podporou poskytnutou partnery celého projektu. Těch je letos celkem 17 a každý z nich se na projektu podílí svým jedinečným způsobem. Nehrozí tedy žádné nebezpečí, že by třeba náklady na slavnostní předání byly financovány z výtěžku aukce.

Snímky pro aukci dodává a aukci organizuje světová agentura Reuters. Internetová řešení dodává firma Onlio, a.s. Kompletní výčet partnerů najdete na stránce http://www.sanceprodeti.cz/organizator-a-partneri.html

Do dalšího ročníku přejeme „Šanci pro děti“ štědré dražitele. Tato investice se nám všem vrátí na dětech :)

Aktuální zprávy