OnlioISO 9001:2008 certified

Konsolidované reporty

V současné době vzniká obrovské množství dat, která jen zřídka kdy jsou efektivně vyhodnocována a vedou k získání podstatných informací. I jednotlivé námi nasazované nástroje řeší jen dílčí problematiku a generují další data. V praxi proto bývá nezbytný jistý odstup od detailu pro získání nadhledu umožňujícího "namísto jednotlivých stromů vidět les".

Konsolidovaný reporting představuje velmi silný nástroj manažera právě pro identifikaci souvislostí jednotlivých dat a možnost identifikace trendů. Díky zpracování různých datových zdrojů je možná jejich konsolidace a jejich efektivní vyhodnocení.

Typicky se jedná o:

  • zobrazování hlavních ukazatelů na portálu formou Balanced Score Cards
  • automatické generování a zasílání obvyklých reportů emailem
  • generování ad-hoc reportů v reálném čase "na kliknutí"
  • vytváření komplexních reportů s možností drill-down až na úroveň detailu
    (např. z výsledků prodeje firmy až na jednotlivé obchodníky, regiony, produktové skupiny/výrobky, atd.
    nebo od celkové statistiky dostupnosti poskytovaných IT služeb až na úroveň jednotlivých serverů a jeho služby)

Naše nástroje vám umožní pružně reagovat na požadavky business lidí a managementu.

Jen správné a průběžné vyhodnocování dat vede k získávání důležitých informací.