OnlioISO 9001:2008 certified

Monitoring

Sledování dostupnosti a kondice jednotlivých HW a SW prostředků, lépe však jednotlivých poskytovaných služeb patří k rutině pracovníků, obvykle z oddělení IT. Velmi často dochází k situaci, že pracovníci manuálně kontrolují jednotlivé prostředky či dokonce reagují až na hlášení uživatelů. Nasazením monitorovacího systému dochází nejen k úspoře pracnosti v oddělení IT, ale reálně také ke zvýšení spolehlivosti služeb z pohledu koncových uživatelů.

Monitorovací systémy umožňují zejména:

  • okamžitý obraz o dostupnosti sledovaných systémů a služeb
  • notifikace změn stavů emailem nebo např. SMS
  • automatické eskalační procedury
  • automatický restart služby
  • sběr dat pro vyhodnocování v rámci Service Level Management (SLM)

 

Už jste zažili např. výměnu toneru ve vaší tiskárně v kanceláři těsně před jeho úplným vyčerpáním? Ano, i toto je možno sledovat a automaticky naplánovat servisní zásah.