OnlioISO 9001:2008 certified

Komentování PDF - připomínkování grafiky

PDF XChange ViewerTaké se Vám stává, že Vám přijdou e-mailem připomínky ke grafickým návrhům a vy se v nich prostě nemůžete vyznat? Pokusíme se Vám poradit, jak ušetřit čas a nervy při elektronické komunikaci. Naučíme Vás komentování PDF pomocí PDF XChange Viewer.

Často při své práci prezentujeme návrhy klientům osobně a tak dochází k výměně názorů a následně k úpravám dokumentů. Mnohem častěji ale zasíláme dokumenty klientovi k připomínkování e-mailem a tehdy se projeví nedostatky komunikace na dálku. Jen málokdy se nám totiž vrací připomínky v podobě, která by byla jasně pochopitelná a umožnila nám připomínky rychle zpracovat.  Někdy se stává, že se po obdrženém e-mailu s komentáři neobejdeme bez upřesňujícího telefonátu nebo dokonce dáme přednost osobnímu setkání. To však stojí čas a peníze nás i klienta.

Komentování ve Wordu? Ano, ale...

Některé programy nám umožňují vyměňovat si komentáře formou revizí. Např. MS Word má poměrně silné nástroje pro komentování textů, ovšem narážíme zde na problém, chceme-li připomínkovat obrázky. Musíme totiž popsat, které části obrázku se komentář týká nebo využít některý z jiných nástrojů, např. šipku, která nám požadované místo označí. Při úpravách dokumentu ale může dojít k tomu, že se nám šipka posune, aniž bychom si toho všimli a tím jaksi označení ztrácí smysl a může dojít k nepříjemným nedorozuměním.

Při komunikaci s klienty využíváme nástroje komentářů v rámci formátu PDF. PDF má tu výhodu, že na všech počítačích je zachován vzhled dokumentu i stránkování, takže vložené poznámky jsou vždy na svém místě.

Nástroje pro práci s PDF

Uložení do PDF umožňuje dnes již většina kancelářských aplikací i grafických editorů. Pokud to Váš program neumožňuje, není nic ztraceno. Je možné využít zdarma program, které umožní jednoduše vytvořit PDF, jako kdybyste tiskli na tiskárnu. Je jich celá řada, např. Bullzip PDF Printer, www.bullzip.com.

Abyste mohli vkládat komentáře do PDF dokumentu, je nutné si opatřit vhodný program. Nabízí se využít „plný“ Adobe Acrobat (www.adobe.com), který nabízí rozsáhlé možnosti při práci s komentáři a revizemi v PDF. Ten ale stojí mnoho tisíc Kč, a pokud by měl každý v týmu mít licenci, jedná se o velice nákladné řešení.

Nejlevnější variantou, která bohatě uspokojí základní potřeby, je PDF XChange Viewer (www.pdfxviewer.com). Je zdarma pro osobní i komerční použití a dokonce existuje i v „přenosné“ verzi, která nevyžaduje instalaci a můžete ho mít třeba na USB klíčence!

Díky tomuto programu můžete do PDF vkládat komentáře, označovat texty, které mají být vypuštěny nebo nahrazeny jinými, opatřit dokument razítkem „SCHVÁLENO“ se svým digitálním podpisem atd. Tím, že každou poznámku je možné opatřit symbolem (např. šipkou), je snadné připomínkovat i grafické návrhy. Velice příjemné je, že na každý komentář lze odpovědět, takže se připomínky k jednomu tématu udržují pohromadě.

Komentování PDF - zvýraznění textu


Podobným způsobem můžeme vložit připomínky také ke grafickému návrhu nového webu.

Komentování PDF - grafický návrh webu


Pokud hledáte řešení, jak si pohodlně s klienty vyměňovat komentáře elektronickou formou, můžeme Vám tento způsob vřele doporučit. Ušetří Vám čas i nervy.

Přílohy

Ukázka použití programu PDF-XChange Viewer.
Video: PDF-XChange Viewer


22. 10. 2008 Autor: Petr Pospíšil

Seznam dalších článků