OnlioISO 9001:2008 certified

Oznámení o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry

Společnost Onlio, a.s., oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 8. září 2016 došlo k přeměně listinných akcií společnosti na akcie zaknihované.

Akcionářům se stanoví lhůta pro předložení akcií společnosti v délce 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

12.09.2016

Seznam dalších článků