OnlioISO 9001:2008 certified

web 3.0

Web 3.0 již nemá problém s existencí, předchozí verze mu vyšlapala cestičku, jen zatím není ustálen názor, co vlastně to je.
V případě vývoje pojmu web 3.0 osobně již neočekávám velkou flame war (příliš ohnivá diskuse). Každá rada bude drahá, obrazně i finančně, protože zajistí přísun dalších peněz obchodníkům, zaplacenou práci konzultantům a vývojářům a když se to povede, pak i klientům a nebude se tolik hledět ani na budget marketingu.

Historie

Web 3.0 zatím nemá dlouhou historii, je spíše ve formě hledání hranice konce webu 2.0. Vlastní pojem se vyskytl spíše živelně, protože číslování vždy evokuje řadu, je spíše otázkou co měl být např. web 2.1. Asi první větší poptávka po pojmu web 3.0 byla po publikaci článku "Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense", který napsal John Markoff pro The New York Times 11.11.2006 (www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html).

Pokud se na vývoj pojmů podíváme z pohledu použitých technologií, nevidíme ani zde zatím žádného tahouna, viz. obrázek.

Vývoj pojmů web 1.0, web 2.0, web 3.0

(Autor: Nova Spivack, http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/2007/02/steps_towards_a.html)
Aktualizovanou definici pojmu najdeme na http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_3.0 nebo http://en.wikipedia.org/wiki/Web_3.0.

Typické aplikace

Zatím nemáme žádný statisticky významný vzorek, ale pro přibližnou představu se zatím jako kandidáti web 3.0 uvádějí:

Obsah a význam pojmu web 3.0

Web 3.0 by měl zahrnovat:

  • Propojení multimediálního obsahu s obsahem textovým (vkládání hudby, videa, animací) nejlépe nezávisle na zařízení z kterého je přistupováno (notebook, mobil, terminál, TV, mp3 přehrávač, fotoaparát, GPS, lednička).
  • Geografické vyhledávání pomocí významu vět, tedy rozpoznání podmětu, předmětu, jejich vzájemného vztahu se zřetelem na případné určení času a místa.
  • Personalizaci (znalost uživatele), tedy např. filtrování obsahu podle osobních zájmů konkrétního uživatele.
  • Znalost polohy, tedy např. filtrování obsahu podle aktuální polohy nebo podle místa rozpoznaného v dotazu.

Hodně hi-level schematická představa je uvedena na obrázku.

Porovnání web 1.0, web 2.0 a sémantický web

Lépe si "přidanou" hodnotu web 3.0 ukážeme v porovnávací tabulce tak, abychom alespoň našli nějaké rozdíly. Upozorňuji, že následná tabulka obsahuje můj pohled na vývoj pojmu, i když jsem se snažil být maximálně "statisticky" objektivní.
 

  web 1.0 web 2.0 web 3.0
Vyhledávání Katalog a hledání v katalogu. Lokalizované vyhledávání pomocí klíčových slov nebo fráze. Geografické vyhledávání položením dotazu ve formy věty s podmětem, předmětem, časem a místem. Personalizace podle uživatele.
Třídění a filtrace dat Filtr volí uživatel. Vyhodnocení geografické polohy a jazyka uživatele. Filtrace dat podle preference. Personalizace podle povahy dat v kontextu k zobrazenému obsahu, místu, času a chování uživatele.
Reklama Banner Kontextuální k obsahu a poloze. Personalizovaná s ohledem na obsah, místo a čas.
Forma prezentace Webové stránky vs. aplikace na desktopu. Webové aplikace s rozhraním na desktopu, přístup pro registrované účty. Web OS, aplikace jako služba, přístup pod jednotnou identifikací.
Zdroj obsahu Editor (administrátor). Uživatel, podle povahy s/bez schválení editorem. Schválená akce uživatelem během komunikace, např. záznam přednášky na mobil.
Událost generovaná zařízením, např. dopravní zácpa rozpoznaná GPS z průměrné rychlosti aut nebo ledničce dojde mléko.

Závěr

Web 3.0 sice ještě neexistuje, ale již je to marketingový pojem, a stejně jako v případě předchozí verze si nakonec pojem web 3.0 najde ustálenou formu. Ať již bude mít web 3.0 díky nějakému novému standardu nebo technologii podobu jasně řezané aplikace nebo to bude opět měňavka velká, tak odpovědi na jeho užitečnost bude hledat stále větší počet uživatelů. A nejen odpověď na užitečnost, ale i pracovní pozice, zábavu místo čumbedny, kina, rozmnožování a obecně základní otázku života vesmíru a vůbec.

Přílohy

Vybrané zdroje o web 3.0:

Hint:
"Tyto tři věci mám rád, miluju ích, kolikrát sú lepší než sebelepší roba…“
A měl pravdu. Tož, chlapi zpívejte a nepolevujte.

Video: Intro to the Semantic Web

 

08.10.2008

Seznam dalších článků