OnlioISO 9001:2008 certified

Typografie na webu (3. díl)

Uvozovky

Typokalendář; Opravdovou lahůdkou je kalendář společnosti Pirelli pro rok 2005. Možná se ptáte proč nahlédnout do čtyři roky starého kalendáře. Jeho tvůrci ze studia PIN-UPS dostali skvělý nápad a bravurně jej typograficky provedli.
Typokalendář; Opravdovou lahůdkou je kalendář společnosti Pirelli pro rok 2005. Možná se ptáte proč nahlédnout do čtyři roky starého kalendáře. Jeho tvůrci ze studia PIN-UPS dostali skvělý nápad a bravurně jej typograficky provedli.
Typickým českým nešvarem, a to nejen na internetu, je psaní anglických uvozovek namísto správných „českých“. České uvozovky se píší bez mezer přiražené k příslušnému textu, nebo výrazu. Představte si je jako dvě malé číslovky: na začátku uvozovaného textu dvě malé devítky dole (99) a na konci dvě malé šestky nahoře (66). Jestliže potřebujete použít uvozovek v již uvozené větě, použijte doplňkových ,  ‘. Pro úplnost je potřeba zmínit třetí, méně častý tvar » «, obvyklý spíše při sazbě knih, poezie nebo příležitostných tisků. Jiné varianty uvozovek jsou však nesprávné, resp. mohou být správné v jiných jazycích, ale ne v češtině. Rozhodně však nedoporučuji nahrazovat uvozovky kupř. dvěma čárkami. Při zalomení textu na další řádek Vám polovina takové „uvozovky“ může zůstat na předchozím řádku.

Vůbec jednou z nejrozšířenějších chyb v souvislosti s uvozovkami je použití tohoto typu uvození – "slovo"–, avšak tento znak znamená míru v palcích, popřípadě časový údaj vteřin.

Zde stačí připomenout, že dolní uvozovky můžeme přidat do zdrojového kódu XHTML pomocí řetězce „, horní pomocí “.  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že výstup z prohlížeče ještě dlouhou dobu nebude moci konkurovat výstupu jakéhokoli kvalitnějšího DTP programu. Jde spíše o to, abychom dostatečně využívali možností, které nám XHTML ve spojení s CSS (zejména používáme-li speciální styly pro tisk) nabízí. Naše stránky pak budou vypadat profesionálněji - opravdová kvalita se pozná v detailech.

Závěrem

Pravopis. Pokud to bude jen trochu ve vašich silách, přestaňte mučit svou mateřštinu, přeci jen ji možná občas potřebujete nebo budete potřebovat. Tvrdá a měkká i/y vynechám, ale kupříkladu slova my bychom, abychom, abys, abyste (takto a ne jinak vypadají správné tvary podmiňovacího způsobu zájmena ty, my, vy), nebo zastavte ji ( často a špatně psané jako zastavte jí - mluvím o čtvrtém pádu zájmena ona.), nebo skloňování zájmena já - mně, mě, atp., to vše jsou hrubky zahlcující web od shora dolů.

Tabulka znaků, entit a decimálních zápisů

Vzhled Název Entita Decimální zápis
 

nedělitelná mezera

 

   

 

tenká mezera

   

 

levé dolní uvozovky (99)

„

„

pravé horní uvozovky (66)

“

“

jednoduchá levá dolní uvozovka

‚

‚

jednoduchá pravá horní uvozovka

‘

‘

odsuvník (apostrof)

’

’

»

obrácené franc. uvozovky levé

»

»

«

obrácené franc. uvozovky pravé

«

«

čtverčíková pomlčka

—

—

půlčtverčíková pomlčka

–

–

&

et (ampersand)

&
&
minus

−

−

÷
děleno

÷

÷

×
krát

×

×

±

plus minus

±

±

®

registrovaná známka

®

®

©
copyright

©

©

znak odstavce

¶

¶


 

Předchozí články:

Typografie na webu (1. díl) - textový blok a čitelnost písma.

Typografie na webu (2. díl) - nejčastější nešvary v psaní textu na webu.

21.01.2009

Seznam dalších článků