OnlioISO 9001:2008 certified

Onlio a Středočeský kraj na Internetu spolu

Rozvíjíme portál KÚ SČK.

Na webové adrese www.kr-stredocesky.cz Onlio rozvíjí a spravuje web Středočeského kraje (KÚ SČK).

Uživatel se zde dozví novinky z dopravy, kultury, školství, zdravotnictví, volného času a dalších oblastí. Může nahlédnout mimo jiné do výročních zpráv kraje, právních předpisů, oznámení, směrnic, usnesení rady a zastupitelstva, projít si lze i obsáhlá grantová a dotační řízení. Pro získávání aktuálních informací je k dispozici RSS. Vše je zastřešeno přístupností webu a jeho vizualizací.

Významnou součástí portálu Středočeského kraje jsou rozsáhlé on-line agendy. Občané a uživatelé portálu mohou jeho prostřednictvím vyplňovat a odesílat formuláře na KÚ SČK, stačí se zaregistrovat a zobrazí se jejich kompletní nabídka. Formuláře jsou rozděleny podle příslušnosti k odborům. Najít tu tak lze dokumenty k odboru dopravy, informatiky, kultury a památkové péče, ochrany životního prostředí, projektového řízení, regionálního rozvoje, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, ekonomiky a ostatních.

Jako zpětná vazba od uživatelů běží na homepage anketa „Jak se vám líbí nové stránky portálu Středočeského kraje?“, která zatím vyznívá v převažující „Ano, líbí.“ Aktivněji se lze zapojit také účastí v soutěžích či v diskuzi. Návštěvník portálu může otázky položit i prostřednictvím sekce „Napište nám“.

28.08.2008

Seznam dalších článků