OnlioISO 9001:2008 certified

Zásadní změny ve společnosti Onlio

Po třech letech působení v rámci skupiny Frederiksgroup došlo k odkoupení 100% akcií managementem společnosti. Onlio bude dále působit zcela samostatně, bez vazeb na skupinu FGR.

Onlio se bude i nadále profilovat jako plně profesionální partner na poli e-business řešení.
Onlio je významným dodavatelem portálových řešení, DMS a integrace systémů. Zaměřuje se na rychlé a efektivní dodávky komplexních řešení s následnou podporou.
Společnost Onlio je technologickým partnerem Atlassian, JBoss, RedHat, Oracle a Microsoft Gold Certified Partnerem. Nově spolupracujeme s Alfresco, Liferay a Talend.V souvislosti s odkupem akcií došlo i ke změnám statutárních orgánů:

  • Ing. Jiří Voves se stal předsedou představenstva.
  • Do představenstva byl jmenován Martin Fořt, který ve společnosti zastřešuje projektové řízení.
  • Ing. Martin Cvrček je i nadále členem představenstva a hlavním konzultantem.

Do dozorčí rady byli jmenováni vedle Ing. Petra Kubíčka (dříve předseda představenstva) dlouholetí pracovníci společnosti Tomáš Myška a Pavel Švarc.

Další informace naleznete na stránce vedení společnosti.

21.07.2011

Seznam dalších článků