OnlioISO 9001:2008 certified

Alfresco – Open Source úspěšně konkuruje nejen SharePointu

Systémy pro management elektronických dokumentů jsou v posledních letech všeobecně uznávanou potřebou pro všechny organizace, které hledají systémové řešení správy dokumentů. Řada organizací postupně přechází, nebo přinejmenším plánuje přechod na elektronické dokumenty. Papírové originály jsou na vstupu do organizace skenovány a dále jsou zpracovávány jako dokumenty elektronické. Originály tak mohou zamířit přímo do archivu, respektive spisovny, a nedochází k jejich ztrátě či poškození.

Jak vyřešit projekty DMS?  Více v článku Alfresco - Open source

30.06.2012

Seznam dalších článků