OnlioISO 9001:2008 certified

IKEA komunikuje přes newsletter

Společnosti IKEA s námi začala spolupracovat na projektu dodávky unikátní aplikace pro generování elektronických newsletterů. Cílem je zvýšit povědomí o programu IKEA FAMILY a informovat veřejnost a jeho výhodách.
 

Ulrika Horáková, manažerka IKEA FAMILY pro Česko, Slovensko a Maďarsko, spatřuje výhodu zejména v následném vyhodnocování newsletterů. „Tento projekt plně splnil naše očekávání. Firma Onlio nezajistila pouhou technologii, ale nabídla i komplexní a plně profesionální servis v oblasti masového rozesílání newsletterů nejen pro ČR, ale i celý středoevropský region. Měsíčně rozesíláme statisíce vyžádaných mailů pro naše IKEA FAMILY členy a součástí těchto služeb také následné vyhodnocení efektivity jednotlivých kampaní, které je pro nás vodítkem v dalším plánování komunikačních aktivit.“

15.06.2008

Seznam dalších článků