OnlioISO 9001:2008 certified

Novinky světa internetových řešení

Společnost Onlio je dlouholetým členem asociace internetových řešení - Asociace.BIZ.

Asociace.BIZ potřebovala připravit šablonu newsletteru dle vytvořeného návrhu. Naši programátoři HTML šablonu vytvořili a zoptimalizovali ji pro všechny nejznámější mailové klienty a zároveň aby splnila většinu podmínek antispamových filtrů.

Asociace využívá i námi dodaný systém pro vlastní rozeslání na zaregistrované příjemce. Služba e-mailing.

31.05.2011

Seznam dalších článků