OnlioISO 9001:2008 certified

ISO a elektronické dokumenty

Pro naprostou většinu podniků je v současné době nezbytné zvyšovat kvalitu a efektivitu při současném snižování nákladů. Naproti tomu zvyšující se komplexnost výrobků a služeb způsobuje nárůst požadavků na dokumentaci a řízení výrobního procesu dle norem ISO a počet zpracovávaných dokumentů roste. Klíčovým faktorem se stává rychlost nalezení informace ve velkém objemu dat.

Jaké jsou důvody pro DMS? - více v článku ISO a elektronické dokumenty.

25.05.2012

Seznam dalších článků