OnlioISO 9001:2008 certified

British Airways - online tisková konference

Podařilo se oslovit vybranou skupinu novinářů a šířit tak obchodní sdělení o elektronickém odbavování a dalších online službách skrz média v ČR. Aplikace sjednotila v čase geograficky roztroušené účastníky - novináře z ČR a hlavní mluvčí, kterými byly Commercial Manager British Airways pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko sídlící v Praze a pětici expertů British Airways sídlící v centrále společnosti v Londýně.

19.05.2006

Seznam dalších článků