OnlioISO 9001:2008 certified

Ocenění v kategorii Nejlepší firemní profil na Zlatém Středníku

Profil naší společnosti byl oceněn Certifikátem profesionální úrovně v souteži Zlatý Středník 2009, pořádanou PR Klubem.

Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.

Profil firmy Onlio, a.s. (PDF)

 

02.05.2009

Seznam dalších článků