OnlioISO 9001:2008 certified

Home Credit International

Onlio, a.s. vyvinulo a nasadilo pro Home Credit International, a.s. javovsku aplikaci pro lepší přehled nad časovým fondem projektů.
Plugin byl vyvinut pro aplikaci JIRA, kterého jsme distributorem pro Českou republiku. Mimo distribuce zabezpečujeme školení, konzultace a zakázkový vývoj k tomuto softwaru.
Plugin má za úkol lépe vyhodnocovat a vytvářet přehledy nad časem stráveným nad projekty. Díky přehledům získají manažeři v Home Credit International skvělý nástroj pro řízení projektů a efektivity lidských zdrojů.

Zde je případová studie pro HCI.

22.04.2010

Seznam dalších článků