OnlioISO 9001:2008 certified

Zefektivnění dohledu nad kapitálovým trhem pro KCP a ČNB

Cílem projektů byla výrazná optimalizace dohledu nad kapitálovým trhem a podpora pro rozhodování v rámci kontrolních činností KCP. Pro klienta jsme dodali řešení využívající špičkové business intelligence nástroje (Oracle Business Intelligence) pracující nad centrální databázi informačního systému. Díky nasazení intuitivních obrazovek/formulářů získali odborníci KCP mocný nástroj na uživatelsky jednoduché vytváření databázových dotazů. Pracovníci KCP jednoduše „skládají“ databázové dotazy stylem „Drag & Drop" a mohou se tak zaměřit především na obchodní logiku dotazů. V současné době tedy mohou pracovníci KCP modelovat omezující podmínky dohledu nestandardních obchodů na kapitálovém trhu a plnění zákonných informačních povinností prakticky v reálném čase, což výrazně zvyšuje efektivitu jejich práce. Mohou rovněž provádět automatizovanou kontrolu manažerských obchodů, jež je upravena zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláškou 536/2004.

Informační systém Komise pro cenné papíry doposud využíval homogenní platformu společnosti Microsoft - MS Windows Server, MS.NET, MS Sharepoint Portal Server, MS BizTalk a MS SQL Server.

Právě dokončená rozvojová etapa integruje technologie ORACLE - Oracle Database Server Enterprise Edition a Oracle Business Intelligence na operačním systému Linux. Tato integrace technologií je v souladu se strategií integrace Komise pro cenné papíry do struktur ČNB, ke které dojde 1. dubna 2006, a dalšího rozvoje IS.

17.04.2006

Seznam dalších článků