OnlioISO 9001:2008 certified

Silver Microsoft Partner

Na začátku roku 2012 Onlio rozšířilo řadu svých kompetencí v programu Microsoft Partner. Máme již 3 kompetence:

  • Silver Application Integration
  • Silver Software Development
  • Silver Web Development

Tyto kompetence demonstrují našim klientům, že disponujeme pro dané oblasti kvalitním vývojářským týmem, optimálními nástroji a umíme dodávat efektivní řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií.

09.02.2012

Seznam dalších článků