OnlioISO 9001:2008 certified

Jak vybrat tu nejlepší nabídku? Cena a grafický návrh

Všichni ten problém známe – jak mezi nabídkami vybrat tu správnou, abychom se vyhnuli všem nepříjemnostem, o kterých slýcháváme od známých nebo čteme v novinách? Na trhu je mnoho společností, které nabízí určitý typ služeb a vybrat mezi nimi je nelehký úkol. Vždy se rozhodujeme na základě několika kritérií, které mají při rozhodování různou váhu. V tomto článku se zaměříme na nabídkovou cenu a grafické návrhy.

Nabídková cena

Cena, uvedená v nabídce, hraje bezesporu významnou roli. Vždyť jak pravil jeden významný člověk: „Cena je až na prvním místě“. Pokud ovšem specifikace projektu není dostatečně přesná a podrobná, je tu problém.

Vezměme si například analogii se stavbu domu. Na začátku je určitá představa, jak chceme, aby dům vypadal. Vše je ale zatím velice obecné a málo konkrétní. Např.: nepodsklepený dům s obytným podkrovím, zastavěná plocha 100 m2, v přízemí tyto pokoje a v podkroví tyto pokoje. S tímto zadáním oslovíme potenciální dodavatele.

V zásadě se pak setkáme se třemi typy chování dodavatele.

Co nejnižší nabídková cena

Tyto společnosti se snaží nalákat zákazníka na nízkou nabídkovou cenu, která ovšem následně ovlivňuje rozsah a kvalitu služeb. Obvyklou strategií, jak získat z klienta další peníze, bývají příplatky za cokoliv nad rámec zadání, což vzhledem k jeho stručnosti může být nekonečně dlouhý seznam.

Výsledkem pak bývají tahanice o každou maličkost, neúnosné překročení rozpočtu, v nejhorších případech odstoupení od smlouvy a v každém případě nešťastný klient. O další spolupráci nemůže být ani řeč.

Cenová nabídka s dostatečnou rezervou

Druhou variantou, jak připravit cenovou kalkulaci při stručném zadání, je dát si velkorysou finanční rezervu, aby bylo dostatek peněz na realizaci, až se provede detailní specifikace díla. Kvůli vysoké ceně zůstávají ve výběrových řízeních tyto nabídky na posledních místech. Někdy si je ale klient přesto vybere na základě dalších faktorů.

Vlastní realizace pak zpravidla probíhá bez větších problémů, jelikož je možné klientovi splnit mnoho přání ovšem za cenu toho, že zaplatí více, než by mohl. Další spolupráce je vzhledem k vysoké ceně problematická, jelikož se klient snaží vždy hledat levnější varianty.

Cenová nabídka na základě přesného zadání

Pro klienta nejvýhodnějším způsobem určení ceny, je její stanovení na základě přesného zadání. Možná se ptáte, jak byste mohli připravit přesné zadání? Nemusíte ho připravovat Vy, připravíme ho totiž my! Přesně řečeno náš analytik který s Vámi projde Vaše představy a pomůže Vám najít optimální řešení.

Vrátíme-li se k příkladu se stavbou domu, ihned po definování Vašich základních představ by měla následovat konzultace s projektantem a architektem, kteří pomohou dát Vašim představám tvar, poradí Vám nejefektivnější řešení (odstraní zbytečně nákladné části, které nepřinášejí adekvátní užitek a naopak doplní části, které ze své praxe vidí jako přínosné), přesně navrhnou a nakreslí budoucí dům a připraví Vám seznam toho, co k jeho stavbě budete potřebovat. Teprve s tímto přesným zadáním můžete oslovit dodavatelské firmy a vybrat si tu nejlepší. Nyní totiž máte v ruce přesnou detailní specifikaci, a jakmile Vám někdo řekne svou cenu, nemůže již požadovat bezdůvodně její navýšení.

Právě proto na základě zkušeností provádíme nejdříve analýzu, jejímž výsledkem je podrobná specifikace díla. Ta obsahuje přesný popis struktury, obsahu, funkcí, datový model, definice datových propojení, technické řešení, schémata vzorových stránek atd. Tento dokument je po oboustranném schválení pro obě strany závazný.

Klient má v tuto chvíli možnost poptat realizaci na základě již zcela konkrétního zadání u více společností a objektivně posoudit jejich nabídky.

Výsledkem takovéto spolupráce je pak spokojenost na všech stranách, klient nemusí platit navíc „cenové polštáře“ a má ještě před zahájením realizace vlastního projektu jistotu, co za své peníze dostane.

Naší snahou je nabízet klientům kvalitní služby a spolupracovat s nimi na všech projektech, které umíme dodat. Spokojený zákazník je základem dlouhodobé spolupráce. Proto používáme právě tento model.
 

Graf srovnání cen, kvality a spokojenosti klienta.

  1. nabídková cena – tato cena je uvedena v nabídce
  2. konečná cena – cena za odevzdaný projekt po započítání všech příplatků, které se objevily během vývoje
  3. kvalita výsledku – objektivní posouzení kvality odevzdaného projektu vzhledem k potřebám klienta
  4. potenciál další spolupráce – vyjadřuje spokojenost klienta a jeho vůli spolupracovat i na dalších projektech

Graf závislosti ceny a kvalityNezapomeňte na to, aby na nabídku bylo dostatek času

Pokud klient chce nabídku rychle, nebude možné zpracovat analýzu a buď dostane levné řešení se všemi negativními důsledky nebo zbytečně drahé řešení. Na analýzu je potřeba mít čas, který se následně vrátí jako ušetřené prostředky, propracovanější řešení a ušetřené nervy.


Reference nebo grafický návrh

Mnoho klientů požaduje jako součást nabídky i grafický návrh. Položme si jednoduchou otázku – má to smysl? Zkusíme si na ní hned odpovědět:  • Grafický návrh je kreativní dílo a jako takové podléhá vkusu. Stává se, že konkrétní grafický návrh dodaný v rámci nabídky, se klientovi nelíbí. To ale neznamená, že má zhotovitel špatné grafiky, kteří nejsou schopni vytvořit návrhy, které by se klientovi líbily. Je totiž stará pravda, že co se líbí jednomu, nemusí se líbit druhému. Co se líbí našemu grafikovi, se nemusí líbit klientovi, protože nezná jeho představy a vkus. Je tedy nejprve nutné se „naladit na stejnou notu“, a teprve pak může vzniknout grafický návrh, který se bude zaručeně líbit.

  • Další problém nastává v definování obsahu grafického návrhu. Na začátku je totiž velice málo informací, co např. na hlavní stránce webu bude. Většinou to jsou tlačítka odkazující na další stránky a pak „ještě něco, co tam obvykle bývá“, jako jsou novinky, anketa, logo, představení firmy atd. Hlavní stránka je ale většinou to první a nejdůležitější, co návštěvník uvidí. Ona rozhoduje o tom, půjde li návštěvník dále, nebo se otočí na podpatku a půjde jinam. Vždyť stačí jen jedno kliknutí myší a návštěvník je pryč. Proto je nezbytně nutné věnovat hlavní stránce maximální pozornost. Barvy, fotografie, obsah, formulace textů, marketingové cíle (upoutávky na produkty, akční nabídky atd.), optimalizace textů pro vyhledávače a mnoho dalších atributů je potřeba důkladně naplánovat spolu s klientem a jeho záměry.
  • Každý grafický návrh stojí spoustu času a tím i peněz, které se přirozeně musí někomu účtovat. Minimálně dva dny kreativní práce se pak projeví v navýšení cen.

Je tedy zřejmé, že dodávat grafický návrh v rámci nabídky je přinejmenším předčasné. Místo toho se snažíme oslovit klienta tím, co jsme již udělali - našimi referencemi. Podle nich si může udělat představu o různorodosti a kvalitě grafického zpracování mnohem lépe, než z jednoho, kvůli výše zmíněným aspektům možná nedokonalého, grafického návrhu.

Ukázky referencí

Ještě naposledy použijme analogii se stavbou rodinného domu. U stavební společnosti se rád podívám na stavby, které realizovaly, ale přirozeně mne ani nenapadne jim poslat stručný e-mail se svými představami a požadovat vizualizace interiéru a exteriéru mého vysněného domu. To samé by mělo platit i u webových stránek.

 

29.10.2008

Seznam dalších článků