OnlioISO 9001:2008 certified

Jak na řízenou dokumentaci?

DMS (Document Management System) jsou obecně systémy pro podporu správy celého životního cyklu dokumentů a problematiku řízení dokumentace snadno zvládají. Existují nástroje velmi komplexní, zahrnující nejen problematiku od vzniku elektronických dokumentů až po jejich skartaci, ale i problematiku skenování přijatých papírových dokumentů a jejich management. Nasazení takového systému představuje nemalou investici nejen do nákupu technologií, ale i do vlastního nasazení a reálného přijetí systému uživateli. To také bývá hlavním důvodem neúspěšných projektů implementace DMS.

Jaká je správná cesta? - více ve článku: IT řešení pro strojírenství 2011, speciál časopisu IT Systems

05.09.2011

Seznam dalších článků