JIRA Core

Každý tým, každý projekt

V JIRA Core může mít projekty a úlohy každý tým – ať už řeší marketing, vývoj, HR, finance nebo práva. S vlastním workflow má každý přehled o stavu práce. JIRA Core je základ dalších JIRA aplikací a obsahuje šablony nejčastějších projektů.

Použijte šablony

Použijte šablony

Ihned svůj tým zapojte do JIRA využitím hotových modelových projektů.

Nebo navrhněte svůj Workflow

Vytvořte a propojte potřebné pracovní fáze – od začátku až do konce.

Mějte přehled o změnách

Mějte přehled o změnách

V JIRA Core vám nic neunikne: sledujte aktivitu a změny každé úlohy a projektu.

Posílejte upozornění

Upozorňujte kolegy tak, že napíšete jejich @jméno do úlohy nebo do komentáře. 

Snadné vyhledávání

Snadné vyhledávání

Buďte organizovaní. Využijte detailního vyhledávání a filtrování úloh.

Kontrolujte stav

Zjistěte podstatné údaje skrz zabudovanou sadu reportů, nástěnek a metrik. 

Marketing

Marketingu: např. pro kontroly obsahu editory a korektory nebo v tvorbě webů, kde spolupracují odlišní profesionálové na mnoha částech stránek. Více zde…

Při organizaci: sledujte v JIRA data o tom, kdo, kde, co a jak ve firmě funguje. Oblasti využití nejsou jen IT – ale i ve správě zdrojů a infrastruktury, výrobních a stavebních procesech, reklamě a podobně. Více zde…

HR: Spravujte nábor a propouštění zaměstnanců včetně toho, zda mají k dispozici vše potřebné – stoly, počítače, telefony. Více zde…

Finančnictví: Zpřehledněte své výdaje – a data o každé koupi nebo nákladu. Analyzujte a schvalujte položky z rozpočtu pro lepší finanční rozhodnutí. Více zde…

Právní oddělení: Kontrolujte a schvalujte před podpisem smlouvy, NDA, SLA a jiné dokumenty, které v JIRA máte na jednom místě. Více zde…

Uvádíme Atlassian Stack a světově největší DevOps market

Vzhledem k tomu, jak stále více stoupá důležitost software napříč oborům, je potřeba modernizovat metody práce všech kolektivů. U týmů vývoje platí, že investice do agilních postupů a automatizovaných systémů přidává na kvalitě jejich kódu, rychlosti celkové součinnosti a komunikace, a v důsledku podporuje i lepší, bezpečnější a rychlejší release managementu.

Pro odbourání hranic mezi týmy je nezbytné mít společnou kulturu a sdílet vědomosti- know-how. Vstupte do DevOps- do kultury, ve které kolektivně spolupracují týmy vývojové (Dev) a ty operační (Ops) a společně vytvářejí rychlejší buildy, a jistější release management.

Atlassian tools jsou klíčové díky tomu, jak tisícům týmů usnadňují uskutečňovat praktiky DevOps a stupňovat efektivitu součinnosti. Dnes vám s radostí oznamujeme další investice, které podpoří urychlit zákazníkům jejich adaptaci do DevOps.

Pro zákazníky Atlassian Enterprise, kteří vyhledávají cestu jak stabilizovat řešení DevOps, uvádíme nový Atlassian Stack. Díky velkým investicím v poslední době, které směrovaly právě do prostředků DevOps, můžeme oznámit největší DevOps Marketplace. Pro Enterprise zákazníky, kteří se touží zapojit do „all-in Atlassian“, ale i kterékoli ostatní týmy, které chtějí být součástí cyklu DevOps. 

The Atlassian Stack – enterprise řešení DevOps

Velké organizace obvykle bojují se špatnými procesy, které pocházejí z hluboko zakořeněné firemní kultury

  • Jak se operativní týmy dozví, na kdy je plánován další release?
  • Prošel daný produkt dostatečně důkladným security testováním?
  • Co když váš tým bude muset odpovídat na zprávy ve 2 ráno, bude uveden ve správném kontextu?

Osvojení si kulturních změn ohledně procesu, jak mezi sebou fungují týmy na obou stranách - jak na straně Dev, tak i Ops – je obvykle první krok k dlouhodobému úspěchu.

Pro eliminaci bariér mezi vývojovými a operačními týmy spousty zákazníků spoléhá na Atlassian- velké integrace mezi produkty zlepšují komunikaci, automatizují práci a zajišťují dostatečné povědomí napříč celou organizací. Faktem je, že více jak polovina zákazníků s 500 či více zaměstnanci využívá 3 anebo více produktů Atlassian. Pro společnosti, kde je potřeba centralizovat a konsolidovat nástroje pro DevOps týmy, je zde právě Atlassian Stack.

Atlassian Stack zahrnuje jednu instanci každého produktu Data center a serverových produktů jako například Premier Support licence, za jednu cenu. Jak to pojmenovat? Například win-win pro naše zákazníky.

Zde máme popsaný proces, jak jeden ze zákazníků využívá Atlassian nástroje pro DevOps:

  • Nejprve se ops týmy snaží co nejlépe zachytit požadavek v Jira Service desk, díky integraci s Jira software mají možnost propojit issues ze service desk do klasické Jira- díky tomu je vždy jasně na očích daný problém zákazníka a issue pro řešení je možné kdykoliv aktualizovat na základě nových poznatků.
  • Dev týmy využívají Jira software k plánování, určování priorit, ale také sledování práce na daném problému.
  • Díky integraci s BitBucket mají vývojáři možnost se rychle dostat ke kódu z daného issue. 
  • veškerý progress je jasně viditelný- branche, commity, i buildy. Kdykoliv je odeslán commit, Bamboo automaticky spouští daný build plán.

Týmy také využívají HipChat, jako platformu pro propojení týmů a rychlou komunikaci.

Atlassian je jediná společnost, která přivádí Dev a Ops týmy na stejnou platformu
-Julian Dunn, product manager at Chef

Světově největší Marketplace

Díky pozici Atlassian na software a IT marketech, se naše nástroje se staly součástí tisíců DevOps týmů. Není žádným překvapením, že téměř každý dodavatel nabízí integraci s našimi nástroji. Jsme rádi, že jsme spustili největší Marketplace s více než 200 doplňky, které umožňují týmům DevOps pohnout se kupředu.

Marketplace nabízí nástroje pro zlepšení procesů, automatizaci, ale zároveň každému členovi týmu umožnit pracovat tam, kde mu to nejvíce vyhovuje.

Díky spojení všech lidí, týmů a nástrojů pro build a běh software, odpadají problémy a zvyšuje se efektivita. Ať už se jedná o propojení agilních metodik pro vývoj software anebo nástroje pro komunikaci, integrované nástroje zajištují, že správní lidé mají vždy aktuální informace a jsou v obraze.

Oblíbenými nástroji jsou např. AppDynamics, Splunk a Sauce Labs; ty díky spojení s Atlassian umožňují automatický update issues, odesílat výstrahy do HipChat místností, a automatizovat buildy na Bamboo.

Intergrace Splunk s produkty Atlassian- jako je Jira, Jira Service Desk a Hipchat, je velkým přínosem pro DevOps. Naši hlavní zákazníci mají z této obousměrné integrace velký přínos- transparentnost procesů, větší spolehlivost a rychlejší vývoj
-Andi Mann, Chief Technology Advocate and DevOps expert from Splunk.

Investice do DevOps má tendenci růstu- společnost IDC očekává, že trh s nástroji DevOps se během 4 let zdvojnásobí- na téměř 4 miliardy dolarů, od toho lze očekávat ještě větší poptávku po integraci s Atlassian nástroji.

Integrace s Atlassian je velice snadná cesta, jak přinést nová řešení pro zákazníky, kteří mají tendence rozvíjet své DevOps. Budeme pokračovat s budováním portfolia společně s Atlassian
-Matt Chotin, Senior Director, Director Initiatives of AppDynamics.

Jste noví v DevOps? 

Každá cesta k DevOps je pro každý tým unikátní. Některé týmy si osvojují kontinuální integrace, zatímco jiní se mohou poptávat po distribuovaném version controllingu- jako např. Git, ale inspirace z agilních metodik je první správný krok k DevOps. Vytváření kultury pro sdílení odpovědnosti a důvěry je základem pro nástup DevOps.

Kultura na prvním místě

Stáhněte si e-book

  • Zajímají vás nejnovější trendy v DevOps? Podívejte se na novinky na webináři „2017, State Of DevOps“

Osvojte si maturity model

Najděte vhodné nástroje


Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Diskutujeme také na LinkedIn ve skupině Atlassian komunita CZ & SK.

V případě dotazů se obraťte na atlassian@onlio.com nebo na tel. +420222744766


Pavel Novák,
Java Developer

Zdroje:

Počet uživatelů

Cena (USD)

1 - 10 10
11 - 25 1 300
26 - 50 2 400
51 - 100 4 400
více kontaktujte nás

Kontaktujte nás, rádi pro vás připravíme zajímavou nabídku.

Všechny produkty
Historie novinek
Zobrazit starší

Další produkty