HipChat

Skupinový a osobní chat, sdílení souborů a integrace

Hipchat je produkt, který umožňuje softwarovým a IT týmům, marketingu a dalším sdílet informace rychleji a přehledněji, rychleji vyřešit požadavky, rychleji spustit kampaně, využívat skupinový i osobní chat, sdílení souborů a integraci s ostatními Atlassian produkty.

Běží na všem

Váš tým nikdy nezmešká žádnou důležitou událost s aplikacemi dostupnými na Mac, Windows, iOS, Android a Linux. Kromě instalace klienta je k dispozici také webová aplikace. Více zde.

Osvoboďte se od svého pracovního stolu

HipChat vám umožní přinést kancelář s sebou, ať jste kdekoli. Práce z domu, z vlaku, z lodi, kdekoli jinde.

Osvoboďte se od svého pracovního stolu

Seriózní integrace

HipChat se integruje se službami, které váš tým používá každý den. Získávejte oznámení a zůstaňte informování službami jako je JIRA, Bitbucket, GitHub, Asana, Google Hangouts, Zendesk a dalšími 150+.

Seriózní integrace

Seriózní zábava

HipChat dovoluje použít vlastní emotikony a HipBots, animovaný GIF, RSS kanály a Twitter oznámení. Práci si můžete kdykoli tímto spestřit.

Nejlepší incident management je ten s přidanou hodnotou- zde jsou důvody proč

Nyní se zaměříme na dodávání služeb světového významu a kvality- rychlejší a bezpečnější řešení problémů a budování důvěry napříč společností.

Věci se mění- to je fakt. Je třeba se zaměřit na to, jak každý jednotlivý případ řešit. Náš proces řešení incident managementu slouží především pro účel rychlé obnovy služeb do opět fungujícího stavu, následně se zabýváme přezkumem daného incidentu a jeho prvotní příčiny (post-incident review, PIR)- to proto, abychom se poučili a stali se více odolní vůči dané věci do budoucna.

Život je nepředvídatelný a pro incidenty do platí dvojnásob. Jasně daný proces řešení je nezbytný, ale nikdy nemůže (a vlastně by se ani neměl pokoušet) pokrýt všechny případy, které mohou nastat. Nejlepší je, když existuje možnost volby, jakou akci provést.

Jak toho docílit? Nabráním skvělých lidí- dejte jim větší prostor a sílu tím, že jim předáte vaše hodnoty a zkušenosti- tím jim umožníte možnost volby při řešení kritických záležitostí.

Tento postup vede k budování lepších základů, které se opakovaně hodí a neustále se zdokonalují. Více automatizace, více samostatného fungování, efektivnější výstupy a v konečné fázi spokojení zákazníci. Jak zůstávat v obraze? Jak vytvářet nová řešení pro všechny problémy, bez ohledu na to, jak jsou velké anebo malé? To jsou klíčové otázky pro všechny problémy, které mohou nastat.

Je to nová forma IT, která se trochu liší u všech týmů, jelikož týmy by měly být schopné jej tvořit sami o sobě.

Zkušenější zaměstnanci Atlassian vytvořili seznam hodnot Atlassian, ty vedou k lepšímu rozhodování, které denně provádí- hodnoty se vyskytují i na bannerech v kancelářích. Soupis hodnot se ukázal užitečným- stejný vzor je následně aplikován i pro proces post-incident review (PIR).

Ve stejném duchu byly následně sepsány specifické hodnoty pro incident management, jejich cílem je:

  • Usměrnit autonomní rozhodování lidí a týmů při incidentech a PIR
  • Zformovat jednotnou kulturu mezi týmy- co se týká identifikace incidentů, jejich správy a zpětného nabytí znalostí
  • Přizpůsobování postoje týmů ke každé části procesu- identifikace, rozlišení a zpětné reflexe

Jak nám to pomáhá?

Zde jsou případy, kdy se nám tato pravidla a hodnoty hodily v minulosti

Jsou pro mne, jako majitele služby dané procesy řádně monitorovány?

Hodnota: Víme to dříve, než zákazník

Pokus se váš tým dozví o daném problému pouze po detekci zákazníkem, měli byste vylepšit sledování služeb a případných upozorňování („knowledge is power“)

Vím, že je zde problém, ale je půlnoc a skutečně nechci tahat lidi z postele

Hodnota: odpověď- eskalace, eskalace, eskalace

Všichni jsme součástí stejného týmu, a kolegové se navzájem podporují. Od jedné osoby nelze očekávat, že ponese tíhu celé služby, a když se o to někdo jen pokusí, pak tím trpí celý tým. Nikdy není pozdě říct si o pomoc.

Služba spadla, zákazník jej nemůže využívat. Jsem vedoucí technického oddělení. Umím službu rychle obnovit pomocí restartu, nebo strávím spousty času řešením příčiny problému- co mám dělat?

Hodnota: Nic se neděje, hlavní je službu rychle nahodit

Downtime oznamte zákazníkům s nástroji jako StatusPage a stav aktualizujte dle aktuálního, stav co nejrychleji uveďte do normálu. Potom se můžete zabývat příčinou výpadku.

Na produkční prostředí se nám podařilo nasadit vývojovou verzi produktu, a to způsobilo incident, co je hlavní příčinou?

Hodnota: Znalosti, vždy nevinnost

Lidská chyba není nikdy hlavní příčinou- jak se mohlo stát, že se podařilo nasadit vývojovou verzi na produkční prostředí? Nechybí zde nějaké ochrany?

Součástí vzdělávacího procesu je také pomoci uživatelům pochopit co se vlastně stalo- „post-mortem“. Správný post-mortem proces slouží jako omluva, vysvětlí, co se stalo (opět ve smyslu bez viny) a vysvětlí váš plán nápravy.

Byl zde bug, který způsobil incident. Udělali jsme opravu tohoto bugu- vyřešili jsme hlavní příčinu?

Hodnota: vylepšujte, nikdy nemějte stejný incident dvakrát

Nemůže být daný bug ještě jinde? Co vedlo k tomu, že se daný bug vyskytl, nedá se obdobným případům dopředu zabránit?

Nová forma IT

Abychom byli schopni dělat vše, co je psáno výše, provozujeme ChatOps na HipChatu, monitorujeme naše služby a pokud jsou dole, dostáváme okamžitě upozornění v momentě, kdy incident nastane- pracujeme společně, abychom provoz obnovili ASAP a následně vedeme „post-mortem“ diskuse k tomu, co se stalo a jak daný incident eliminovat v budoucnu.

ChatOps umožňují, aby týmy měly stejné informace a mohly incidenty řešit více efektivně. Tak, jak transformujeme hodnotu ze zjištění na vylepšení, také se ujišťujeme, že komunikujeme i navenek s klienty, kteří byly postiženi tímto incidentem.

Pro informace využíváme StatusPage, která může být integrována do HipChat a tak poskytnou prostor pro ještě o něco rychlejší řešení. Tím, že udržujete informovanost a povědomí jak interně, tak externě, umožníte týmům, aby se zaměřili pouze na řešení problému.

Co z toho získáte? Vraťme se na začátek- poskytování služeb světové úrovně, rychlejší a efektivnější řešení problémů a budování trvalé důvěry napříč společností.

Pro více informací se podívejte, jak HipChat napomáhá k lepšímu řešení incidentů.


Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Diskutujeme také na LinkedIn ve skupině Atlassian komunita CZ & SK.

V případě dotazů se obraťte na atlassian@onlio.com nebo na tel. +420222744766


Pavel Novák,
Java Developer

Zdroje:

Počet uživatelů

Cena (USD)

1 - 10 10
11 - 25 1 800
26 - 50 3 300
51 - 100 6 000
více kontaktujte nás

Kontaktujte nás, rádi pro vás připravíme zajímavou nabídku.

Všechny produkty
Historie novinek
Zobrazit starší

Další produkty