Bamboo

Průběžná integrace pro profesionální týmy

Bamboo je nástroj průběžné integrace, který spojuje automatizaci buildů, testing a verzování v jediném workflow. Spolupracuje jak s JIRA, tak s Bitbucket, čímž zpřehlední celý proces vývoje.

Buildy…

Vytvořte si buildy o několika fázích, nastavte si jejich automatické spouštění při commitu a přiřazujte uživatele k zásadním operacím.

Testy…

Součástí průběžné integrace je i testing – spouštějte v Bamboo automatické testy a ujistěte se, že s každou změnou je váš program v pořádku.

Deployment…

Deployment je další silnou stránkou Bamboo – nové verze aplikací se automaticky nahrávají do vybraných prostor podle povolení.

Propojení…

Synchronizujte Bamboo s JIRA Software, Bitbucket, Fisheye a Hipchatem – a mnoha add-ony pro vývoj! 

Integrace

Integrace

Průběžná integrace – Integrace s AWS CodeDeploy a Docker poskytuje vše, co potřebujete k dokončení vyvíjeného produktu. Využijte tyto nástroje k tvorbě buildů či pro deployment. Usnadněte celý proces.

Workflow

Workflow vývoje – Propojte Bamboo s Fisheye, Crucible, Bitbucket a JIRA Software. Potom už jen sledujte, jak se data o buildech, deploymentech a commitech aktualizují skrz aplikace

Workflow
Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce v reálném čase – Mějte přehled o všech buildech, testech a deploymentech a oznamte toto svému týmu v Hipchat místnostech.

7 kroků ke krásným a užitečným agile boardům

Zdravíme fanoušky agile! Mnohdy dostáváme otázku, jak nakonfigurovat JIRA Software dashboard tak, aby vyobrazoval údaje, které jsou smysluplné a relevantní pro agilní týmy. Je to jen otázka výběru vhodných prvků a komponent. Zaměříme se na dashboard pro scrum týmy, ale spousty tipů lze také aplikovat pro kanbany obecně.

Pokud jste ještě nečetli náš průvodce pro vytvoření killer JIRA dashboard, dejte si nyní pauzu a přečtěte si jej. V něm se dozvíte, jak vytvořit nový dashboard a přidat na něj gadgety. Takže to považujte za background, který byste měli znát „v kroku 0“.

Protip:

 • Dashboard by měl vždy podněcovat emoce nebo akce

Pokud dotyčným není jasné, proč jsou daná data potřeba, vyžádejte si zpětnou vazbu a dashboard  upravujte. Může trvat i více iterací, než správně vyladíte dashboard s vašim týmem a všemi zúčastněnými stranami.

Sprint health gadget

Gadget Sprint Health shrnuje nejdůležitější metriky sprintu. Je užitečný v levém horním rohu, takže každý může vidět, kdo pracuje na sprintu, a umožňuje získat rychlé povědomí o jakýchkoliv problémech, které se právě řeší.

 • Zvolte agilní board, ze kterého chcete vytáhnout data pro board field
 • Povolte všechny tři možnosti pod assignees, jméno sprintu a název boardu jsou vždy viditelné
 • Použijte volbu Next Sprint Due (auto) pro Sprint, takže nemusíte aktualizovat nastavení gadgetu s každým sprintem
 • Stiskněte tlačítko Uložit

Sprint Burndown gadget

Gadget Sprint Burndown zobrazuje výsledky vašeho týmu pro aktuální sprint. Začátek sprintu je vlevo a konec sprintu je vpravo. Obecně bychom chtěli vidět, že řádek zbytkové hodnoty zůstane v souladu s předpověďmi a bude zobrazen šedě.

 • Přidejte Agile Sprint Burndown gadget na dashboard
 • Zvolte agilní board, ze kterého chcete vytáhnout data pro board field
 • Využijte možnost Next Sprint Due (auto) 

Protip:

Podívejte se na náš guide to project management. Dokonce i neprojektoví manažeři mohou dodávat dobré produkty, aniž by museli ztrácet hlavu.

High-priority issues

Zalíbilo se nám mít issue s vysokou prioritou v pravém horním rohu

 • můžeme využít JQL query pro všechna issue, která mají nastavený daný příznak dle požadavků, stejně tak např. issue, která mají status blocker, atp.

Proč využívat příznaky? Mohou naznačovat např. fakt, že člen týmu má nějakou překážku, která brání ve splnění jeho úkolu.

Pokud je issue typu blocker, pak znamená, že je globálně důležité pro fungování projektu a produktu jako celku.

JQL query pak může vypadat např. takto:

sprint in (openSprints(), futureSprints()) AND project in (TIS) AND (Flagged is not EMPTY OR priority = Blocker)
 • Přijdete gadget Filter results do vašeho boardu
 • Dotaz výše uložte jako filtr
 • V gadgetu zvolte tento filtr a volbu potvrďte
 • Můžete modifikovat počet zobrazovaných výsledků a také zobrazované sloupce

Gadget Two-Dimensional Filter Statistics

Tento gadget lze konfigurovat tak, aby rozděloval sadu dat dle požadavků, jak se vám líbí a vy můžete lépe identifikovat oblasti, která vás znepokojují.

Výsledek poskytuje odpovědi na dvě hlavní otázky- kolik má každý člen týmu práce a jaké jsou relativní priority práce v rámci celého týmu

Pokud upravíme filtr výše, můžeme využít následující JQL pro již stávající sprinty, ale i ty budoucí

sprint in (openSprints(), futureSprints()) AND project in (TIS)

Dále do boardu přidáme dva gadgety

 • Jeden pro práci daných členů týmu, pro identifikaci kolik má daný člen práce
 • Druhý pro priority celého týmu

Postup:

 • Uložíme JQL výše jako nový filtr
 • Na osu X zvolíme status, na osu Y Assignee
 • Nastavíme počet výsledků dle počtu členů v týmu
 • Zbytek necháme jak je a uložíme

Pro druhou variantu je nastavení totožné, ale na X osu zvolíme čas

Kontinuální integrace

Ty nejúspěšnější agile týmy žijí díky neustále kontinuální integraci! Konzistentní a efektivní investice do automatizace procesů umožňuje využívat agile bez většího úsilí.

Využitím Bamboo si mohou týmy držet vědomí o překážkách a chybách daného buildu, stejně tak snadno, jako se přesvědčit, že se spouštějí automatizované testy a další možnosti.

Když buildy neprocházejí, trpí každý, a naopak pokud ano, každý slaví.

Požádejte JIRA administrátory aby nakonfigurovali Bamboo plugin, poté budete mít dostupný Bamboo gadget.

Gadget assigned to me

Některé týmy rádi přiřazují práci přímo na konkrétní lidi, tento gadget je určen k tomu, že vidíte pouze tu práci, která je přidělena právě vám.

Level up

Týmy nežijí samostatně. Můžete rozšířit dashboard abyste zahrnuli data z více týmů. Potřebujete mít přehled o více scrum týmech pohromadě? Využijte více instancí Sprint health gadgetu, po boku s Agile Sprint Burnout gadgetem- pak získáte rychlý přehled, jak si týmy stojí oproti plánovanému cíli.

Využijte tyto tipy jako dobrý začátek, pamatujte si, že toto je to, co dělá board agilním- iterace, iterace, iterace- znovu a znovu, dokud nebude dost dobrý.


Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Diskutujeme také na LinkedIn ve skupině Atlassian komunita CZ & SK.

V případě dotazů se obraťte na atlassian@onlio.com nebo na tel. +420222744766


Pavel Novák,
Java Developer

Zdroje:

Počet vzdálených agentů

Cena (USD)

Starter
(žádný vzdálený agent)
10
1 1 100
2 - 5 3 030
6 - 10 5 500
více kontaktujte nás

Kontaktujte nás, rádi pro vás připravíme zajímavou nabídku.

Všechny produkty
Historie novinek
Zobrazit starší

Další produkty