JIRA Software

Produkt slučuje původní JIRA a add-on JIRA Agile. Primárně je určen pro vývojářské týmy.

Více
JIRA Service Desk

Silný nástroj pro podporu standardních procesů, reportů a zajištění řešení požadavků. Je určen zejména pro IT a servisní týmy. Umožňuje neomezenému počtu externích uživatelů (klientů) zadávat své požadavky.

Více
JIRA Core

Produkt slouží k řízení jednoduchých projektů především pro obchodní týmy. Primárně je určen pro netechnické uživatele díky zjednodušeným pohledům.

Více

Confluence

Confluence je úložištěm všech sdílených informací seskupených na jednom místě. Data tvoří veškerý webový obsah. Poskytuje využití předpřipravených šablon pro zápisy ze schůzek, produktové požadavky, projektový plán, seznamy souborů, články s řešením problémů a návody, jak na to a další.

Více
HipChat

Hipchat je produkt, který umožňuje softwarovým a IT týmům, marketingu a dalším sdílet informace rychleji a přehledněji, rychleji vyřešit požadavky, rychleji spustit kampaně, využívat skupinový i osobní chat, sdílení souborů a integraci s ostatními Atlassian produkty.

Více

Bitbucket

Bitbucket je řešení GIT repozitáře pro profesionální týmy.

Více
Bamboo

Bamboo je nástroj průběžné integrace, který spojuje automatizaci buildů, testing a verzování v jediném workflow. Spolupracuje jak s JIRA, tak s Bitbucket, čímž zpřehlední celý proces vývoje.

Více
FishEye

Fisheye kontroluje zdrojový kód, čímž umožní týmům se rychleji a lépe rozhodovat.

Více
Crucible

Komentujte a diskutujte zdrojový kód a jeho změny, získejte zpětnou vazbu.

Více